Mitä yhteistä on laivakontin kokoisilla ilmansuodattimilla ja 20-grammaisilla terveydenhuollon hengityssuojaimilla? Molemmissa hyödynnetään samaa teknologiaa. 

Maailman parhaiden ilmansuodattimien valmistaja 

Loudspring-konserniin kuuluva kotkalainen Eagle Filters Oy on jo 25 vuoden ajan valmistanut korkealaatuisia energiantuotannon tehokkuutta parantavia ja ilmastopäästöjä vähentäviä ilmansuodattimia. Yhtiö toimittaa johtaville energiayhtiöille kaikilla mantereilla korkealaatuisia HEPA-luokan ilmanottosuojaimia kaasuturbiineihin ja moottoreihin. 

Eagle Filters kehitti tavan soveltaa osaamistaan uuteen tarkoitukseen 

Covid-19 pandemian paineessa aloimme selvityksen hengityssuojaimien valmistuksesta ja rakensimme tuotantoketjun, jolla tuotamme korkean kotimaisuusasteen hengityssuojaimia terveydenhuollon ja väestön tarpeisiin, sanoo Eagle Filtersin toimitusjohtaja Juha Kariluoto. 

Kaikessa suodattamisessa pyritään maksimoimaan virtaus suodattimen läpi minimaalisella painehäviöllä ja samalla suodattamaan maksimaalisesti haluttuja partikkeleita, kuten viruksia. Teknologia skaalautuu ja muotoutuu, Juha Kariluoto kertoo. 

Korkeinta laatua 

Eagle hengityssuojaimet täyttävät korkeimmat terveyden-huollon laatuvaatimukset. Tuotteille on saatu Covid-19 sertifiointi. 

EAGLE hengityssuojaimet valmistetaan Suomessa 100 % suomalaisista huippuluokan kuitu materiaaleista 

Ne ovat Euroopan Komission ja WHO:n suositusten mukai-sia ja tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön pandemian aikana SARS-CoV-2 viruksilta suojautumiseen. Vähittäismyyntiin hengityssuojaimet tulevat syksyn kulues-sa, heti CE sertifioinnin jälkeen. 

Optimoitu käyttömukavuus 

Korkealuokkainen materiaali ja valmistusteknologia varmis-tavat hengitysilman puhtauden ja alhaisen hengitysvastuk-sen. EAGLE hengityssuojaimet ovat kuppimallisia, jolloin kasvojen ja suojaimen väliin jää käyttömukavuutta paran-tavaa tilaa. Optimoidun käyttömukavuuden varmistavat suojaimen varusteet ja huolellinen viimeistely. 

Eagle Filters on osa Nasdaq First North listattua Loudspring konsernia, joka on jo viidentoista vuoden ajan keskittynyt luonnonvarojen säästämiseen. 

www.loudspring.earth 

Tiedustelut: respirators@eaglefilters.earth Tulevaisuuden Tekijät