Kaarihitsausratkaisuja tarjoava kotimainen perheyritys Kemppi erottuu markkinassa laadukkaan laitevalmistuksen ohessa erityisesti älykkäällä ohjelmistokehityksellä. Digitaaliset ratkaisut muun muassa tehostavat työtä ja parantavat tuotannon läpinäkyvyyttä.

”Kaikki ratkaisut, joita myymme ovat tuottavuutta lisääviä. Ovat ne sitten laitteita tai ohjelmistoja, tarkoituksemme on auttaa asiakasta niin virheettömän lopputuloksen aikaansaamisessa kuin esimerkiksi läpimenoajoissa”, kuvailee Mikko Väisänen yrityksen Vice President, Commercial.

Myyntijohtaja Aarno Laine

Kempin kotimaan myynnistä vastaavan Aarno Laineen mukaan laitteet ovat tarjooman runko, mutta tärkeimmät erottumistekijät ovat asiantuntijuus ja laadunhallintajärjestelmät.

”On vahva trendi, että yritykset haluavat keskittyä ydinosaamiseensa. Laadunvalvonnan rooli korostuu, kun kaikkea ei tehdä itse”, Laine mainitsee.

Yrityksen ratkaisut ovat kokonaisvaltaisia. WeldEye-hitsauksen hallintajärjestelmässä laadunvalvonta on yhtenä tärkeänä osana. Ohjelmisto tuo hitsausprosessiin läpinäkyvyyttä ja reaaliaikaisuutta sekä vähentää paperityötä. Lisäksi nykyaikaisten opastavien ja intuitiivisten käyttöliittymien avulla käytännön työstä tulee helpompaa.

”Paperiset hitsausohjeet (WPS) ovat historiaa ja nykytarjooma antaa mahdollisuuden digitalisoida ohjeet suoraan hitsauskoneelle, jolloin koneeseen valikoituu hitsarin käytettäväksi automaattisesti hitsausohjeen mukainen parametri-ikkuna. Tämä helpottaa niin koordinaattorin kuin hitsarin työtä. Mahdollisista poikkeamista saadaan tieto reaaliajassa ja niihin päästään heti kiinni, täten minimoidaan mahdolliset hitsausvirheet”, Väisänen kertoo.

Digitaalisten hitsausohjeiden ansiosta hitsaaja pystyy käyttämään hitsausohjeita nopeasti ja helposti.

TARKKUUTTA JA TEHOKKUUTTA

Järjestelmän avulla dataa voidaan käyttää myös tehokkuuden lisäämiseen. Yksi hyödyistä on täysi näkyvyys siihen, miten hitsausprosessi on edennyt. Tämä on erityisen tärkeää nykyään, kun alihankinta on yleistä ja päämiehet vaativat kontrolloituja prosesseja.

Myös kustannuslaskennan tarkkuus lisääntyy, kustannustekijät saadaan tarkemmin selville ja tarjousten antaminen perustuu faktoihin.

”Datan avulla voidaan myös kehittää tuotantoa, kun esimerkiksi mahdolliset pullonkaulat tai resurssivajeet saadaan näkyviin”, Väisänen sanoo.

Kemppi kokee suomalaisen toimintaympäristön kiinnostavaksi.

”Suomalainen teollisuus on vientivetoista ja huippumodernia. Tämä on hyvä paikka Kempille, koska asiakkaat haastavat meitä joka päivä”, Laine summaa.

 Teknologia- ja teollisuusratkaisut