Yksi elämä -terveystalkoot yhdistää kansalaisjärjestöt, kansalaiset, työyhteisöt ja päättäjät kehittämään hyvinvoivaa Suomea. Talkoisiin voi osallistua monin eri tavoin. Yksi vuoden kohokohdista koittaa lokakuun alussa, kun työpaikoilla vietetään Unelmien työpäivää. 

Marjut Niemistö, projektipäällikkö

”Vaatimaton tavoitteemme on terveempi Suomi. Kannustamme jokaista löytämään omat tapansa parantaa omaa ja muiden hyvinvointia. Lisäksi haluamme mukaan myös päättäjät, joiden tehtävänä on rakentaa yhteiskuntaa, jossa terveyttä tukevat valinnat ovat helppoja”, aloittaa projektipäällikkö Marjut Niemistö.

Terveystalkoiden avulla halutaan myös muistuttaa päättäjiä, että jokainen yhteiskunnassa tehtävä päätös liittyy aina myös terveyteen ja satsaukset hyvinvointiin tulisi nähdä investointina, kuluerän sijaan. 

Työyhteisöt ovat yksi terveystalkoiden kohderyhmistä tämän syksyn aikana. Koronan tuoman etätyön keskellä erityisen huomion kiinnittäminen työhyvinvointiin onkin tärkeää. 

”2.10. vietetään jo neljättä Unelmien työpäivää. Jokainen työpaikka voi osallistu Unelmien työpäivään omalla tavallaan”, Niemistö kertoo. 

Aiempina vuosina jotkut työyhteisöt ovat järjestäneet esimerkiksi kokonaisia työhyvinvointipäiviä. Osallistua voi kuitenkin myös pienemmin teoin ja poikkeusaikaan sopivasti.

”Päivän päätapahtuma WGH Turku tarjoaa aiheeseen sopivia etäluentoja, joita jokainen voi seurata myös kotoa työskennellessä. Luennon jälkeen aiheesta voidaan järjestää vaikkapa keskustelu työpaikalla.” 

Hyvinvointia tulee tarkastella kattavasti

”Talkoisiin valitut hyvinvointiteemamme sisältävät ruoan ja liikunnan, mutta mukana ovat myös esimerkiksi stressi ja uni. 

Niemistön mukaan henkiseen hyvinvointiin liittyvät asiat tuleekin huomioida fyysisen hyvinvoinnin rinnalla. Unelmien työpäivää varten toteutetussa kyselytutkimuksessa myönteinen suhtautuminen ja huomioiminen työpaikalla nousivat kiinnostavimpien aiheiden joukkoon. 

”Armollinen ja myönteinen suhtautuminen on hyvä muistaa myös elämäntapoihin liittyen. Itselle ja muille ei kannata olla liian vaativa, parasta hyvinvointia luodaan positiivisella suhtautumisella”, Niemistö päättää.Tulevaisuuden Yhteiskunta Tulevaisuuden Yritys