Lapin ammattikorkeakoulun uudessa strategiassa painottuu kestävyysteema. Yhteistyö yliopiston kanssa antaa hyvät edellytykset matkailun tutkimus- ja kehittämistyöhön.

”Liiketoiminnan kestävyys muodostuu ympäristön, sosiaalisten tai kulttuuristen sekä taloudellisten tekijöiden yhdistelmästä”, toteaa Lapin ammattikorkeakoulun Vastuullisten palveluiden osaamispäällikkö Anu Harju-Myllyaho.

”Toki pohjoinen sijaintimme täällä Rovaniemellä luo myös paikallisia painotuksia kestävyydelle”, jatkaa johtaja Antti Honkanen.

”Taloudellisesti kestävä matkailuliiketoiminta jättää hyödyt paikallisyhteisöille. Pohjoisessa korostuvat myös luonto- ja ekologiset arvot.”

Harju-Myllyahon mukaan matkailupalveluissa on viime vuosina nähty selvä siirtymä volyymistä laadun korostamiseen.

”Palveluita on jo kehitetty kestävämpään suuntaan monessa matkailualan yrityksessä, mutta uudistuksista ei aina tiedetä laajemmin.”

”Nykyään kestävien matkailupalvelujen kysyntä alkaa olla jo valtavirtaa”, toteaa Honkanen.

”Kansainvälisille matkailijoille kestävä matkailu merkitsee myös autenttisia elämyksiä ja aitoutta. Koronapandemian johdosta myös turvallisuusnäkökohdat korostuvat nyt voimakkaasti.”

Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamistaan yrityksille

Lapin AMK tekee matkailun alalla tiivistä yhteistyötä yliopiston kanssa, mikä tuo opetukseen tutkimuksellista otetta.

”Opiskelijat voivat esimerkiksi sisällyttää opintoihinsa yliopiston kursseja, jolloin tie maisteriopintoihin tasoittuu”, kertoo Harju-Myllyaho.

”Sijaintiamme Lapin pääkaupungissa Rovaniemellä voi kuvailla parhaiten sanoilla ’living lab’, sillä kaupunkimme elää ja hengittää matkailusta. Tilanne suorastaan vaatii meitä ottamaan kontaktia yritysmaailmaan esimerkiksi tutkimus- ja kehityshankkeiden parissa. Otamme mielellämme edelleenkin vastaan avauksia yhteistyöstä matkailualan yritysten kanssa”, toteaa Honkanen.Tulevaisuuden Yhteiskunta Tulevaisuuden Yritys