Digitalisaation myötä terveydenhoidossa siirrytään kasvavissa määrin kohti etäpalveluita, joissa palvelu toimitetaan ja hyödynnetään paikkariippumattomasti verkon yli. Palveluiden turvallinen käyttö ja tuotanto vaatii osaamista koko ekosysteemiltä. Tähän liittyen tietoverkottunut palveluketju sisältää uhkia ja riskejä, jotka on tunnettava ja hallittava.

Teksti: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti: Jani Päijänen, Tero Kokkonen, Mika Karjalainen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutin “Health Care Cyber Range” -hankkeessa kehitetään kyvykkyyttä terveydenhuollon kansalliseen kyberturvallisuusharjoitustoimintaan. Ensimmäinen kansallinen teknis-toiminnallinen terveydenhuollon kyberturvallisuusharjoitus järjestetään Jyväskylässä vuonna 2021. Harjoitukseen osallistuvat valtakunnallisesti seuraavat hankekumppanit: HUS, KELA, KSSHP, PHHYKY, TAYS, THL ja SAARIKKA.

Harjoitusskenaariossa mallinnetaan valtakunnallinen kyberpoikkeamatilanne, jonka aikana on myös koronakriisin mukainen mahdollinen poikkeamatilanne henkilöstön saatavuudessa. Näin saavutetaan erinomainen harjoittelu- ja oppimismahdollisuus, jonka avulla varmistetaan potilasturvallisuus mahdollisen poikkeamatilanteen sattuessa. Harjoitus yhdistää tietoverkkotoiminnallisuuden ja potilashoidon, toteuttaen realistisia uhkatapahtumia. Skenaario vaatii yhteistoimintaa viranomaisten ja sairaanhoitopiirien, sekä yksittäisten sairaaloiden osalta ja tällainen harjoittelu mahdollistaa vaadittavan yhteistoimintakyvyn saavuttamisen.Tulevaisuuden Suomi