Henna ja Pennala ovat Orimattilan nopeasti kehittyviä yritys- ja asumisalueita sujuvien liikenneyhteyksien äärellä. Tehokkaat ja ekologiset uusiutuvan energian ratkaisut yrityksille ja yhteisöille toimittaa Orimattilan Lämpö Oy.

Henna on Orimattilan tulevaisuuden asumisen ja työpaikkojen alue E75-tien ja rautatien äärellä.

Laajalle yritysalueelle rakennetaan jopa 90 hehtaarin tontteja. Alueen logistinen sijainti on erinomainen.

Hennan rautatieasemalta pääsee kerran tunnissa 53 minuutissa Helsinkiin ja 13 minuutissa Lahteen. Yhteys moottoritielle järjestetään tulevaisuudessa nykyisen Tuuliharjan palvelualueen liittymää parantamalla.

Alueesta rakennetaan noin 15 000 asukkaan itsenäinen ja yhteisöllinen kestävän kehityksen periaattein toteutettu kaupunkiyhteisö. Alueelle tulee kerrostaloja, rivitaloja ja kaupunkipientaloja.

Hennan alueelle haetaan nyt kerrostalo- ja rivitalorakentamisen kumppaneita.

”Kysyntää on kuluttajien keskuudessa ollut paljon, joten nyt rakennusliikkeiden kanssa neuvotellaan isompien kokonaisuuksien rakentamisesta. Myös koulu ja päiväkoti ovat lähiajan suunnitelmissa”, Orimattilan kehittämispäällikkö Jenni Tolvanen esittelee.

Myös Pennalan yritysalueen sijainti E75:n ja VT12:n kupeessa on erinomainen. Pennalassa tontteja esirakennetaan, jotta yritysten Orimattilaan sijoittuminen olisi entistä helpompaa, ja Orimattilan Lämpö tarjoaa innovatiivisia lämmitysratkaisuja. Tarjolla on myös kaukolämpöä ja maakaasua sekä yritysalueilla mahdollisuus myös maalämpöön.

”Teollisuustonttien luvat ja liittymät järjestyvät nopeasti, ja toiminta alueella on noin kolmanneksen edullisempaa kuin pääkaupunkiseudulla”, Tolvanen mainitsee.

Tällä hetkellä alueella toimivat muun muassa Posti Group Oyj, Monier Oy, Allu Finland Oy sekä Eurokangas Oy.

Hennan rautatieasema

Ekologiset ja tehokkaat pellettilämpökeskukset

Orimattilan Lämpö tuottaa kaukolämmöstään 93 prosenttia uusituvalla energialla. Fossiilisen energian käyttöä vähennetään myös uusien, tehokkaiden ja joustavatoimisten pellettilämpökeskusten avulla, jotka voivat olla myös konttiin rakennettuja, siirrettäviä laitoksia.

”Pellettikeskusten käyttö on asiakasyhteisöille mahdollisimman helppoa ja selkeää. Polttoaineen toimituksesta huolehtii paikallinen toimija, ja laitokset toimivat etävalvoittuina ja tarvittaessa paikallisesti säädettävinä Orimattilan Lämmön vastuulla. Kyse on siis tavallaan vuokralaitteistosta”, Orimattilan Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Mikko Paajanen kertoo.

Ensimmäinen 450 kilowatin keskus rakennettiin vajaat kaksi vuotta sitten Mallusjoen Lepokodille kymmenen vuoden kokonaissopimuksella.

Uusin ratkaisu on siirrettävään konttiin rakennettu 900 kilowatin pellettivoimala, joka tuottaa teollisuuslaitokselle lämpöä talvisin. Kesäisin laitos voidaan siirtää kytkettäväksi kaupungin kaukolämpöverkkoon.

Pellettikeskushankkeissa on mahdollisuus hyödyntää Business Finlandin investointitukea.

Lisätietoja:
www.orimattila.fiEdelläkävijät 2020 Tulevaisuuden Suomi