Espoon Keilaniemeen suunnitellaan ultramodernia puurakenteista toimistotaloa, jossa Varma pilotoi kiertotalouden mukaista suunnittelua ja rakentamista.

Varma työskentelee ilmastonmuutoksen torjumiseksi mm. uunituoreen kiertotalousohjeistuksensa avulla.

Työeläkeyhtiö Varma on maamme suurimpia kiinteistösijoittajia ja yhtiöllä on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Varma liittyi viime kesänä kansainväliseen kiinteistö- ja rakennusalan sitoumukseen, joka pyrkii tekemään kiinteistöistä energiankäytöltään hiilineutraaleja.

”Tavoitteenamme on, että kiinteistöissämme käytetty lämpö on päästötöntä vuoteen 2030 ja sähkö vuoteen 2025 mennessä”, kertoo Varman kiinteistökehitysjohtaja Sari Raunio.

Myös kiertotalous on osa Varman vastuullista kiinteistösijoitustoimintaa ja se huomioidaan jatkossa entistä laajemmin sekä rakentamisessa että kiinteistöjen ylläpidossa.

”Uudis- ja korjausrakentamishankkeisiin sovellettavan kiertotalousohjeemme tarkoitus on auttaa kaikkia hankkeiden osapuolia ymmärtämään kiertotalouden kokonaisuus ja merkitys. Lisäksi ohjeen tarkoituksena on konkretisoida, mistä kaikesta kestävä rakentaminen voi muodostua ja mitä tulee huomioida jo hanke- ja toteutussuunnittelussa mm. ilmaston lämpenemisen ja sään ääri-ilmiöiden myötä”, Raunio tähdentää.

Keilaniemen Portti ja Katajanokan Laituri näyttävät mallia

Kiertotalouden periaatteiden mukaisessa rakentamisessa pyritään Sari Raunion mukaan oikeiden, kohteeseen sopivien rakennusmateriaalien valinnalla siihen, että rakennuksesta tulee mahdollisimman pitkäikäinen, huollettavissa oleva ja ympäristöystävällinen.

”Sen lisäksi, että rakentamisessa huomioidaan energiatehokkuus, rakennusjätteen ja ympäristöhaittojen minimoiminen, rakennukset suunnitellaan myös purettaviksi ja muuntojoustaviksi”, Raunio sanoo.

Yksi Varman lippulaivahankkeista hiilineutraalisuuden ja vastuullisen rakentamisen saralla on ultramoderni puurakenteinen toimistotalohanke, Keilaniemen Portti Espoossa.

”Pilotoimme kiertotalouden mukaista suunnittelua ja rakentamista Keilaniemen Portti -hankkeessa, jossa rakentamismateriaalien uudelleenkäytettävyyttä ja purettavuutta mietitään jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi tilojen muunneltavuus huomioidaan esimerkiksi rakenteissa ja huonekorkeuksissa. Talon viistoulkokattoa hyödynnetään puolestaan aurinkosähkön tuottamiseen ja viherkattoon.”

Katajanokan Laituri -hankkeessa Helsingissä niin hotelli- kuin toimistotilatkin suunnitellaan jo mm. kerroskorkeuksiltaan niin, että tilojen käyttöä voidaan tarvittaessa tulevaisuudessa muuttaa.

”Toimistohuoneet muuntuvat helposti hotellihuoneiksi ja päinvastoin”, Raunio vahvistaa.

Käyttäjien ohjaaminen kohti kestäviä toimintamalleja

Kiinteistöt voidaan rakentaa ekologisiksi, mutta hiilineutraalisuus ja kiertotaloustehokkuus saavutetaan vasta tehokkaalla kiinteistön ylläpidolla, tilojen käyttöopastuksella ja optimaalisella käytöllä.

”Varman tähtäimessä on tilojen käytön aikainen hiilineutraalius. Tässä oikeanlaisella, koko kiinteistön elinkaaren huomioon ottavalla suunnittelulla sekä ennakoivalla ja tarpeen mukaisella huollolla ja energiaratkaisuilla on tärkeä rooli”, toteaa Varman toimitilajohtaja Toni Pekonen.

Joustavilla tilankäytön palveluilla sekä muuntojoustavilla tilaratkaisuilla tavoitellaan optimaalista käyttötehokkuutta. ”Kiinteistön käyttäjät ja ylläpitäjät voivat opetella suosimaan yhteiskäyttöä ja jakamisen palveluita omistamisen sijaan. Kiertotalouden mukaisten toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa tarvitaankin uudenlaista eri sidosryhmien yhteistyötä ja vuorovaikutusta”, Pekonen lisää.

Varma näkee kiertotalouden liiketaloudellisena mahdollisuutena, jolla luodaan kestävää kasvua ja hyvinvointia.

”Kiertotalouden ratkaisut varmistavat Varman kiinteistöjen houkuttelevuuden sekä arvon maksimoimisen ja säilymisen tulevaisuudessa. Toimintamme kehittämisen kautta tuemme myös asiakkaidemme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista”, Pekonen summaa.Tulevaisuuden Suomi