Mika Hannula on Turun yliopiston vararehtori ja Turun Teknologiakampuksen johtaja. Kuva: Mika Okko

Turun yliopisto haluaa olla kestävän tulevaisuuden rohkea rakentaja. Tavoitteen saavuttamiseksi kumppanuudet yritysten kanssa ovat elintärkeitä.

Vararehtori Mika Hannulan vastuulla on varmistaa, että Turun yliopisto on mahdollisimman houkutteleva kumppani. Yritysyhteistyön muodot ulottuvat tilauskoulutuksesta pitkäjänteiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Parhaimmillaan nämä yhdistyvät strategisessa kumppanuudessa, johon liittyy sekä tutkimusta että koulutusta. 

”Yliopisto on monipuolisempi kumppani kuin usein tullaan ajatelleeksi. Aidosti monitieteinen yliopisto pystyy tarjoamaan monialaisen osaamisensa kumppaniensa ulottuville”, Hannula sanoo.

Monelle tieteenalalle yritysyhteistyö on käytännöllisesti katsoen välttämätöntä – erityisesti, kun tavoitteena on opetuksen ja tutkimuksen korkea laatu ja vaikuttavuus. Yrityksille puolestaan on tärkeää varmistaa, että alan uusin tieto ja osaaminen ovat käden ulottuvilla – mielellään ennen kilpailijoita.

”Tekniikka ja liiketaloustieteet ovat hyvä esimerkki. Yhteistyö yritysten kanssa tuottaa runsain mitoin mielenkiintoista tutkimusaineistoa, joka on hyväksi tutkimuksen relevanssille. Yritykselle yhteistyö antaa pontta oman liiketoiminnan kehittämiseen ja vahvistaa usein myös verkostoja muihin yrityksiin.”

Turun yliopisto on monialainen tiedeyliopisto, jolla on erinomaiset mahdollisuudet rakentaa kumppanuuksia laajasti yhteiskunnassa. 

”Hyvä yliopisto elää ajassa ja hengittää samaa tahtia ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Yliopiston tulee toimia rohkeasti yhteiskunnan osana ja altistaa itsensä myös palautteelle. Kumppanuuksien rakentaminen ja pitkä­jänteinen yhteistyö kumppaniemme kanssa ovat merkittävässä roolissa strategiassamme.” 

Turun yliopistoon saadut uudet diplomi-­insinöörien koulutusvastuut ovat osoitus yhdessä tekemisen ja kumppanuuksien voimasta. 

”Turun yliopiston tekniikan laajennusta voi hyvällä syyllä kutsua Turun tekniikan laajennukseksi, sillä yhteistyö alueen yritysten ja muiden korkeakoulujen kanssa on ollut välttämätöntä. Muutaman vuoden kuluttua Turun yliopiston kampuksella on yli 2 000 teekkaria. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman yrityskumppaneita ja päättäväistä yhteis­työtä turku­laisten korkeakoulujen kesken”, Hannula toteaa. Tulevaisuuden Yhteiskunta Tulevaisuuden Yritys