Pylon-konsernilla on yli 30 vuoden kokemus arvokohteisen korjausrakentamisesta pääkaupunkiseudulla. Pylon on projektinjohtourakoitsijana toteuttamassa Helsingin Erottajalla sijaitsevan uusrenessanssipalatsi ja jugendlinna Erottaja2:n peruskorjauksen korkealaatuisiksi toimisto- ja ravintolatiloiksi.

Historiallinen Erottajankatu 2 on ottamassa harppauksen kohti uutta kukoistusta. Pitkään virastotalona toiminut rakennus siirtyi vuonna 2018 varainhoitoyhtiö BlackRockin omistukseen. Pylon peruskorjaa kiinteistöä korkealaatuisiksi toimisto- ja ravintolatiloiksi.

Kohteen pääurakoitsija, korjausrakentamiseen erikoistunut Pylonkonserni, soveltaa toteutuksessa toimintamallia, jossa tavoitteena on yhteistyötä kehittämällä nostaa kiinteistön käyttöarvoa, parantaa rakennushankkeen asiakaskokemusta ja helpottaa riskienhallintaa. Jokainen korjausrakentamishanke on omanlaisensa, joissa yhteisenä tekijänä on yllätyksellisyys. Yllätyksiä aiheuttavat tavallisimmin kaksi toistuvaa tilannetta: kohteen lähtötiedot ovat vajavaisia tai laaditut suunnitelmat eivät ole toteuttamiskelpoisia. Nämä yllätykset maksavat aikaa ja rahaa. Pylon-konserni haluaa omassa korjausrakentamisen toimintamallissaan minimoida nämä yllätykset yhdistämällä oikea-aikaisen tiedon, visuaaliseen tietomallinnuksen, modernin urakoinnin sekä vankan vuosikymmenten kokemuksen arvokohteiden korjaamisesta.

Rakennuksen inventointimallin avulla syntyy yhteinen kieli ja sanasto hankkeen eri
osapuolten välille. Hankkeen etenemisen mukaan päivittyvä inventointimalli takaa
aina oikeat lähtötiedot suunnitteluun ja toteutukseen.

Ajantasaiset lähtötiedot nopeuttavat suunnittelua ja toteutusta

Pylonin mallissa hankkeen suunnittelua ja toteutusta nopeuttaa rakentamisvaiheiden mukana päivittyvä tietomalli. Tätä mallia voidaan käyttää hankkeen inventointimallina, jolloin sen tarjoamaa ajantasaista ja mittatarkkaa tietoa voidaan hyödyntää suunnitelmavaihtoehtojen lähtötietoina eri suunnittelualoille. Kolmiulotteinen visuaalinen tietomalli myös havainnollistaa hanketta aivan uudella tavalla eri hankeosapuolten kesken, aina suunnittelijasta loppukäyttäjään.

Erottaja2:ssa kohteen vuokralaisneuvotteluista vastaava Trevian Asset Management Oy:n Helena Kangas näkee visuaalisen tietomallin oivana työkaluna vuokralaismuutosten suunnittelussa ja toteutuksessa: ”Tietomalli nopeuttaa vuokralaisten kanssa tehtävää suunnittelutyötä, kun tilojen lähtötiedot ovat selkeässä visuaalisessa muodossa ja aikaa ei kulu sellaisten ratkaisujen suunnitteluun, jotka eivät tiloihin sovellu. Myös toteutuneet huonekorkeudet ja ovien leveydet on helppo tarkistaa mittatarkasta mallista.”

Myös Erottaja2:n rakennuttajakonsultti Saraco D&M Oy:n edustaja Susanna Anjalan toteaa työnaikaisen mallintamisen tuomista eduista: ”Ajantasainen mallin myötä väärinymmärtämisenriski vähenee, kun puhutaan ihan detaljitason toteutuksesta.” Tämä on tärkeää Erottaja2:ssa, jonka historialliset osat vaativat ymmärrystä rakennuksen erityispiirteistä urakan onnistumisen varmistamiseksi. Rakennus on osittain suojeltu ja toteutuksessa kuullaan asiantuntijana myös Museovirastoa.

Asiakkaat vaativat tänä päivänä yhä enemmän joustavuutta, yhteistyökykyä, jatkuvaa yhteydenpitoa,
muutosten hallintaosaamista ja selkeitä valinnan mahdollisuuksia kilpailukykyiseen
hintaan. Trevianin Helena Kangas ja Pylon Rakennuksen tekninen johtaja Esa Tammio tutkivat
vaihtoehtoja vuokralaismuutoksiin Erottaja2:n inventointimallin avulla.

Yhdessä suunniteltu, laadukkaasti ja aikataulussa toteutettu

Pylon tarjoaa suunnittelun tueksi käytännön ammattitaitoa ja erikoisosaamista laadukkaan ja varmistamiseksi. Pylonin toimintamallin tärkein tehtävä on varmistaa, että suunnitelmaratkaisut ovat toteutuskelpoisia, budjetti pitää  ja sovitussa aikataulussa pysytään.

Erottaja2 päivitetään urakan aikana virastotiloista nykyaikaisiksi toimitiloiksi perinteitä kunnioittaen. Kohteeseen toteutetaan ravintolatiloja sekä korkealuokkaisia toimistotiloja. Tiloja vuokraavan Trevianin mukaan Erottaja2 sopii erinomaisesti pääkonttorikäyttöön, mutta myös pienemmille yrityksille. Myös aiemmin pysäköintialueena ollut sisäpiha otetaan aktiiviseen käyttöön. Remontin valmistuttua Erottaja2:n käyttäjille kustannustehokkaan toteutuksen rakennuksessa yhdistyvät historia sekä moderni toimistoympäristö.

“Mielestäni arvorakennukset vaativat niiden erityispiirteitä kunnioittavan, yhteistoiminnallisen urakointimallin”, Pylon Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Jari Toivo kertoo ja jatkaa: ”Pylon-konsernin toimintamallilla saadaan yhteistoiminnallisissa hankkeissa, kuten projektijohtourakointi- ja allianssihankkeissa, tuotettua toteutuskelpoiset, laadukkaat suunnitelmapaketit ja kustannusarviot, jotka pitävät. Tarjoamme asiakkaille hankkeiden alusta alkaen tukea toteutuksen suunnitteluun ja useita vaihtoehtoja hankintoihin, joista asiakas valitsee heille sopivan.”

Saraco D&M:n Susanna Anjala pitää yhteistoiminnallisuutta tärkeänä: ”Hanke etenee sujuvasti, kun osapuolet ovat samalla puolella pöytää” Myös Trevianin Helena Kangas komppaa: ”Kun loppukäyttäjämuutoksiin liittyvät suunnitelmat tehdään aina todellisen tarpeen mukaan, säästyy niin aikaa kuin rahaa.”

PYLON KORJAA KAIKEN

Pylon on pääkaupunkiseudulla toimiva vuonna 1989 perustettu, vaativiin peruskorjaus- ja talotekniikkaprojekteihin sekä asiakaslähtöisiin toimitilamuutoksiin erikoistunut konserni. Erikoisosaamistamme on historiallisesti arvokkaiden kohteiden peruskorjaukset sekä rakennusten ikääntymisen ja käyttötapamuutosten mukanaan tuomien haasteiden ratkaisu. Olemme edelläkävijä korjausrakentamisen laatuajattelussa ja ISO 9001-sertifioitu toimija. Yli 30 toimintavuotemme aikana olemme toteuttaneet satoja perusparannuksia ja tilamuutoksia asuin-, toimisto- ja liikekiinteistöissä sekä julkisissa kiinteistöissä ja arvokohteissa. Yrityksellä on KIWA ISO9001-2015 sertifioitu laatujärjestelmä, joka kattaa myös suunnittelun ohjauksen.

Yhteystiedot: www.pylon.fiRakennusalan edelläkävijät