Sertifiointi- ja tuotehyväksyntä- sekä testaus- ja tarkastuspalveluja tarjoava asiantuntijayritys Eurofins Expert Services Oy muistuttaa, että myös rakennusala hyötyy suunnitelmallisesta ja ennakoidusta tuotetestauksesta. Ulkoistamalla tuotetestaus kehitystyötä tekevä yritys voi kohdentaa resurssinsa tehokkaasti ja samalla saavuttaa lisäarvoa.

Tuotekehitysvaiheessa tehtävä tuotetestaus sujuvoittaa uusien tuotteiden markkinoille saantia, varmistaa halutut tuoteominaisuudet ja auttaa validoimaan kilpailuetuja.

”Tuotteiden ominaisuuksien ulkopuolinen, objektiivinen arviointi lisää luotettavuutta ja uskottavuutta”, toteaa Eurofins Expert Servicen Rakentaminen-liiketoimintayksikön päällikkö Kari Uusitalo.

Monet yritykset näkevät tuotekehitysvaiheen tuotetestaamisen osana omaa interatiivista kehitysprosessiaan, johon ulkopuolista asiantuntija-apua ei osata hakea. Uusitalon mukaan kannattaa kuitenkin tarkkaan punnita ja analysoida, mikä on yrityksen toiminnan kannalta ydintekemistä ja mihin omia resursseja kannattaa panostaa.

”Tuotetestaaminen on meidän kiistatonta core-tekemistämme ja meillä on siihen erittäin ammattitaitoinen ja kokenut testaushenkilöstö. Eurofins Expert Servicen Rakentaminen-liiketoimintayksikössä on Suomessa asiakastoimeksiantoja vuosittain yli 3 500 ja yksittäisiä testejä reilusti yli 10 000. Kokemuksen mukana on tullut vahva ilmiöymmärrys. Näiden yhdistelmällä saadaan oikeita testituloksia, joiden avulla voidaan tehdä oikeita päätöksi.”, Uusitalo esittelee.

Lopputuloksena onnistunut lanseeraus

Parhaimmillaan tuotetestauksen ansiosta tuote saadaan oikea-aikaisesti halutuille kohdemarkkinoille – ja tuote vastaa annettua lupausta. Suunnitelmalliset ja hallitut, koko tuotekehitysvaiheen kattavat testit varmistavat, että loppuvaiheen testauksiin (esimerkiksi CE-merkintää tai sertifikaattia hakiessa) voidaan edetä luottavaisin mielin.

Tuotekehitysvaiheen puutteellinen testaus voi sen sijaan aiheuttaa loppuvaiheeseen tarpeetonta kiirettä ja huolta. Pahimmillaan jo markkinoille tuotu tuote ei täytä sille asetettuja vaatimuksia.

”Tästä lopputuloksena on esimerkiksi kilpailukyvyn ja luottamuksen heikkenemistä ja sitä kautta liiketoiminnan menettämist.”, Uusitalo mainitsee.

Uusitalo kehottaakin ottamaan tuotetestauksen ammattilaiset mukaan tuotekehitysprosessiin alusta saakka. ”Voimme tuoda yrityksille tätä kautta merkittävää. lisäarvoa.

Toivoisin, että meidät nähtäisiin riippumattomana ja luotettavana kumppanina tuotteen markkinoille saattamisen koko prosessissa, ei esimerkiksi ainoastaan sertifioinnissa”, hän päättää.Rakennusalan edelläkävijät