Vertailtaessa eri materiaalivaihtoehtojen hiilijalanjälkiä, täytyy aina ottaa huomioon rakennusten koko elinkaari ja tehdä vertailu rakennustasolla, koska pienen osaalueen optimointi ei yleensä johda parempaan lopputulokseen.

Rakennusten päästöistä jopa 70-80 prosenttia syntyy käytön aikana. Siksi lämmityksen ja jäähdytyksen tarpeen minimointi rakenteellisen energiatehokkuuden keinoin hyvin lämmöneristetyllä vaipalla on tärkeää, jotta voidaan saavuttaa alhainen koko elinkaaren aikainen hiilijalanjälki.

Routasuojaus on sekä talon- että infrarakentamisen tärkeimpiä perusasioita.

Kestävä ja kierrätettävä eriste

Ratkaisun tarjoavat Finnfoamin homehtumattomat ja vaikeissakin olosuhteissa ominaisuutensa säilyttävät lämmöneristeet, jotka mahdollistavat rakennuksille pienemmän käytönaikaisen hiilijalanjäljen. Ympäristö ja kierrätys ovat aina olleet tärkeässä osassa myös Finnfoamin tuotannossa. Esimerkiksi yli 30 vuoteen Finnfoam-eristeiden tuotannosta ei ole syntynyt muovijätettä, vaan kaikki levyjen työstöjäte kierrätetään suoraan tuotantolinjalta takaisin raaka-aineeksi. Keväällä 2019 Finnfoam lanseerasi FF-Kierrätyssäkin, jolla myös rakennustyömailla syntyvät muovieristeiden leikkuujätteet saadaan kerättyä kierrätykseen.

Alhaisen hiilijalanjäljen saavuttamisessa korostuvat myös ratkaisujen pitkäikäisyys ja materiaalitehokkuus, josta routaeristys on hyvä esimerkki. Tehokkaalla routaeristyksell. voidaan vähentää merkittävästi massanvaihtoja sekä estää routavaurioiden syntyminen, joka taas lisää rakenteen pitkäikäisyyttä. Routasuojaus onkin niin talon- kuin infrarakentamisen tärkeimpiä perusasioita, mutta samalla lämmöneristeelle rankimpia käyttökohteita. Kunnolla toteutetun routaeristyksen ensisijainen tavoite onkin taata rakenteiden kestävyys kaikissa olosuhteissa. Finnfoam (XPS) -eristeet ovat parhaimmillaan näissä haastavissa olosuhteissa.

FF-FLOOR materiaalitehokkuuden suunnannäyttäjä

Finnfoam Oy:n kehittämä uudentyyppinen FF-FLOOR -lattiaratkaisu käyttää ainutlaatuisen 3D-rakenteensa ansiosta 30 prosenttia vähemmän betonia kuin perinteiset ratkaisut, tuoden samalla alapohjarakenteelle 20 prosenttia enemmän lujuutta. Materiaali- ja energiatehokas FF-FLOOR -ratkaisu pienentää rakennusten hiilijalanjälkeä niin rakennusvaiheen kuin rakennuksen käytönkin aikana energiatehokkuuden kautta ja lisäksi sujuvoittaa rakennusprojekteja.

Muottiteknologialla valmistetussa ratkaisussa eristelevyihin on tehty ristikkomaiset urat. Lukkopontattujen eristelevyjen päälle valettu betoni täyttää urat muodostaen samalla alapohjaan ristikkomaisen tukirakenteen. Toimitukseen kuuluu myös mittatilauksena järjestelmään tehty raudoitusverkko, joka asennetaan eristeessä oleviin uriin: tällöin niiden päällä ei tarvitse työmaa-aikana kävellä.

Uusi FF-FLOOR on
materiaali- ja energiatehokas
ratkaisu

”Materiaalitehokkuus on kaiken A ja O. Kun kokonaisratkaisu on selvästi kevyempi, tarkoittaa se usein myös pienempää hiilijalanjälkeä. Ratkaisussa raskas betoni on korvattu kevyellä eristeellä, mutta 3D-muotoilulla rakenteen lujuutta on pystytty jopa kasvattamaan 20 prosenttia, vaikka terästä rakenteessa on pari prosenttia vähemmän kuin perinteisessä. Vähempi onkin parempi”, tiivistää Finnfoamin toimitusjohtaja Henri Nieminen. Tulevaisuuden rakentamisessa tarvitsemme kaikkia rakennusmateriaaleja optimoiden niiden käytön periaatteella oikea tuote oikeaan paikkaan.

”Me Finnfoamilla tuemme hiilijalanjäljen pienentämistä sekä uusilla rakennusvaiheen ratkaisuilla että hyvällä lämmöneristyksellä, joka on merkittävin käytönaikaisten päästöjen pienentäjä.”, Nieminen sanoo.Rakennusalan edelläkävijät