Lowell Suomen toimitusjohtaja Juho Ylinen uskoo Lowellin jatkavan alan suunnannäyttäjänä myös tulevaisuudessa.

Edelläkävijä kokeilee huomisen teknologioita ennakkoluulottomasti ja raivaa aikaa ihmiskohtaamisille. Lowell Suomen toimitusjohtaja Juho Ylinen uskoo, että älykkään automaation ja ajantasaisen datan hyödyntäminen takaavat vastuullisen luotonhallinnan tulevaisuuden.

Robotiikka ja reaaliaikaisen datan käyttö ovat luotonhallinnassa arkipäivää. Lowell seuraa tiiviisti uusien teknologioiden mahdollisuuksia ja datan entistä tehokkaampaa hyödyntämistä. Nyt yritys kartoittaa alansa ensimmäisinä älykkään automaation mahdollisuuksia.

Älykäs teknologia antaa lisää aikaa ihmisten kohtaamisille ja vastuullisuudelle. Uusien teknologioiden avulla inhimilliset virheet vähenevät merkittävästi ja riskienhallinta paranee.

“Tavoitteemme on tehdä luotonhallinnasta parempaa ja vastuullisempaa datan, uuden teknologian ja pitkän asiakastuntemuksemme avulla”, Lowell Suomen toimitusjohtaja Juho Ylinen sanoo.

Yritys on nimetty alan ykköseksi luotettavuudessa, asiakaspalvelussa ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämisessä. Ylinen kertoo Lowellin jatkavan alan suunnannäyttäjänä myös tulevaisuudessa.

”Tavoitteemme on tehdä luotonhallinnasta parempaa ja vastuullisempaa datan, uuden teknologian ja pitkän asiakastuntemuksemme avulla.”

Parempaa luotonhallintaa kaikille

Lowell oli ensimmäisten joukossa digitalisoimassa luotonhallintaa. Digitaalisia itsepalvelukanavia ja robotiikkaa on hyödynnetty jo pitkään. Lowell auttaa yrityksiä tekemään vastuullisia luottopäätöksiä ja parantamaan kassankiertoa datan avulla.

”Rohkeus kehittää luotonhallintaan uusia toimintatapoja ja prosessien automatisointi kasvattavat yritysasiakkaidemme toimintavarmuutta. Älykäs automaatio poistaa inhimilliset virheet ja parantaa luotonhallinnan laatua. Asiakaskokemus paranee, kun aika vapautuu enemmän syvää asiantuntemusta vaativiin palvelutilanteisiin”, tiivistää Ylinen.

Lowell on yksi Euroopan ja Suomen suurimmista luotonhallinnan palveluyhtiöistä, jonka tavoitteena on tehdä luottojen hallinnasta helpompaa kaikille. Suomessa yritys on tarjonnut luotonhallinnan palveluita jo yli 50 vuotta. Toiminnan keskiössä ovat data-analytiikan osaaminen, kestävä riskienhallinta sekä vastuullinen kuluttajien palveleminen.Edelläkävijät 2020