TAMKin jatkuvan oppimisen päällikkö Juha Lahtinen sekä lehtori Eveliina Asikainen.

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) tuo kestävyyden vahvasti esiin ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Sieltä se välittyy tulevaisuuden ammattilaisten toimintatapoihin näiden omassa työssä.

Jotta maailma säästyy tuleville sukupolville, jokaisen ammattilaisen pitää edistää kestävää kehitystä omassa työssään, olipa kyse sitten rakennusmiehestä, kampaajasta, metsurista, lähihoitajasta tai kenestä tahansa. Pienetkin teot vaikuttavat suuriin muutoksiin. Oleminen osa ratkaisua, ei osa ongelmaa, onnistuu vain kehittämällä ammatillista koulutusta kestävämmäksi.

”Meidän tavoitteemme on havahduttaa ammatilliset opettajat tarkastelemaan maailmaa kestävän kehityksen näkökulmasta, saada kestävyys osaksi heidän opettajaidentiteettiään ja sitä kautta valuttaa se heidän omaan opetustyöhönsä tulevaisuuden ammattilaisten kanssa. Näin myös nuoret alkavat ymmärtää oman toimintansa merkitystä”, kertoo lehtori Eveliina Asikainen TAMKista.

TAMK on sitoutunut YK:n Agenda2030-ohjelmaan, joka tavoittelee köyhyyden poistamista ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista ympäristön, talouden ja yksilön näkökulmasta. Yhden kurssin sijaan TAMK tarjoaa ammatillisille opettajille teemakokonaisuuden, joka antaa välineitä viedä muutosta eteenpäin omassa työssä.

Meidän tavoitteemme on havahduttaa ammatilliset opettajat tarkastelemaan maailmaa kestävän kehityksen näkökulmasta.

Opettajat muutosagentteja ja malleja

”Tuomme ammatillisten opettajien koulutukseen ja täydennyskoulutuksiin ajatuksen muutosagenttiudesta. Siitä, miten opettaja muuttaa maailmaa ja puolestaan kouluttaa ammattilaisia, jotka muuttavat maailmaa omalla toiminnallaan”, sanoo jatkuvan oppimisen päällikkö Juha Lahtinen.

Opettaja tarjoaa opiskelijoille mallin, jonka mukaan he pitkälti omaksuvat oman ammatti- identiteettinsä. Jos opettaja toimii vastuullisesti ja kestävästi, oppi siirtyy ammattiin valmistuvien toimintatapoihin.

Opiskelijoiden mieleen jäävät erityisesti konkreettiset teot kestävyyden edistämiseksi. Jos on mukana rakentamassa vaikkapa passiivienergiataloa tai kehittämässä uutta kasvisruokaa, kestäviin ratkaisuihin tarttuu helposti jatkossakin.Edelläkävijät 2020