Koronapandemia vauhdittaa verkkokauppaa ennakoimattomalla volyymillä. Siten monelle yritykselle lähiajat ovat täydellinen momentum uudistaa varastointijärjestelmänsä.

Verkkokaupan kasvu on viime kuukausina kasvattanut varastointi-investointeja. ”Myös logistiikka-alan murros sekä järjestelmien kehitys ovat vaikuttaneet ajanmukaisten varastojärjestelmien kysyntään”, Tripoint Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Kuusisto toteaa.

Kun yrityksen tavoitteena on toimintatehokkuus ja nopeat toimitukset, vaaditaan systemaattisuutta myös tavarankäsittelyyn. Logistiikkahankinnoissa korostuvat järjestelmällisyyden rinnalla yhä useammin ympäristönäkökulmat. Tripointin asiantuntijoiden avulla selvitetään yrityksen tarpeeseen soveltuvat energiatehokkaat varastoratkaisut.

”Kun tila käytetään tehokkaasti, säästyy myös euroja”, Kuusisto korostaa.

”Usein vältytään myös kalliilta lisärakentamiselta, kun nykyinen tila suunnitellaan järkevästi. Järjestelmiltä odotetaan myös helppoa muunneltavuutta ja skaalautuvuutta.”

Tarve toiminnan kehittämiseen ja tehokkuutta parantaviin ratkaisuihin näkyykin tällä hetkellä ensi vuoden logistiikkabudjettien suunnittelussa.

”Tulevan kevätkauden aikana yrityksissä valmistaudutaan koronajälkeiseen suhdannenousuun”, Kuusisto arvioi.

”Tämä merkitsee myös logistiikka-alan uudistumista.” Tripoint Oy:llä on vahvuutena vuosikymmenten menestyksellinen osaaminen Salpomectuotevalikoiman kehittämisestä eri puolille maailmaa ja eri toimialojen yrityksiin.

Ketterä reagointi vahvistaa tuottavuutta

Tripoint Oy kehittää ja toimittaa ratkaisuja Salpomec-tuotemerkillä

”Tavoitteemme on olla jatkossakin suomalaisen logistiikkaosaamisen kärkitoimija. Tähän antavat hyvät edellytykset osaava henkilöstö, avoin yhteistyö asiakasverkoston kanssa sekä ammattitaitoiset yhteistyökumppanit.

” Viimeistään nyt kun koronan voimistama verkkokaupan myynti on monikertaistunut, tarvitaan uusia ratkaisuja. Tämä on huomattu maailmanlaajuisesti”, Kuusisto sanoo.

”Yrityksissä on oivallettu, että nykyiset järjestelmät eivät kunnolla toimi, ja – mikä pahinta – voivat ovat esteenä tuottavuuden kasvulle”, Kuusisto luonnehtii. Tripointilla on parhaillaan käynnissä useita toimituksia eri toimialoja edustaville asiakkaille – Suomessa ja maailmalla.

”Toimitimme juuri mittavan kahden tason ja usean nostimen kokonaisuuden, jossa robottien käyttö on edellyttänyt uudenlaista innovatiivisuutta, tarkkuutta – ja kokeneiden asiantuntijoiden osaamista. Toimitukset jatkuvat myös vaateteollisuuden yrityksille.

”Pelkästään yhden kansainvälisen kauppaketjun vaatteita lähtee Salpomec- järjestelmien kautta vuosittain 30 miljoonaa kappaletta ja verkkokaupan palautuksia käsitellään jopa enemmän.”

TRIPOINT OY

suunnittelee ja toimittaa Salpomec- varasto- ja kuljetinjärjestelmiä

• Liikevaihto: 3 ME

• Liiketoiminta-alueet: Verkkokaupan toimitukset ja palautukset

• Päämarkkina-alueet: Suomi, Eurooppa

• Vienti: 70 %

www.salpomec.fi

puh. 03-882 000Edelläkävijät 2020