”Smart Industrial -liiketoimintamallin tavoitteena on asiakasyritysten kannattavuuden tukeminen tarjoamalla uusia teknologia- ja elinkaariratkaisuja”, kertoo Timo Ylänen, Deere & Companyn metsäkoneliiketoiminnan johtaja.

Asiakaslähtöinen innovatiivisuus tuottaa ratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaan työntekoa, lisäävät tuottavuutta ja parantavat koneen kestävyyttä. John Deere lanseerasi vuonna 2008 kääntyvän ja vakaavan ohjaamon kuormakoneisiin, harvestereissa vastaava ominaisuus on ollut käytössä jo vuodesta 2001. Ohjaamo mullisti metsäkonetyöskentelyn ergonomia-ajattelun; mukavuus vaikuttaa kuljettajan työvireeseen ja nostaa tuottavuutta. Asiakkaista 85 % valitsee koneeseensa kääntyvän ja vakaavan ohjaamon.

Vuonna 2013 John Deere lanseerasi puomin älykkään kärkiohjauksen kuormakoneisiin. Myöhemmin IBC (Intelligent Boom Control) on tullut saatavaksi myös kaikkiin John Deeren Joensuussa valmistamiin harvestereihin. Älykkäässä ohjausjärjestelmässä anturit tunnistavat harvesteripään sijainnin ja algoritmit sovittavat puomin liikeradat mukauttaen ne automaattisesti puulle vientiin ja harvesteripäässä olevaan kuormaan. Kuljettaja ohjaa ainoastaan harvesteripäätä ja puomiston nivelten liikkeitä ohjataan automatiikan laskemilla liikeradoilla.

”Älykäs ohjausjärjestelmä toimii myös alustana, jolle voimme tulevaisuudessa tuoda lisää kuljettajan työtä helpottavia ominaisuuksia”, Ylänen kertoo.

Älykkäässä puominohjauksessa on myös sähköinen päätyvaimennus, joka toimii kuten keittiön kaapinoven hidastin. Sen ansiosta kone vaimentaa automaattisesti liikkeet ääriasentoihin. Työstä tulee pehmeää ja sujuvaa ja samalla koko puomiston rasitus vähenee. 90 % Joensuussa valmistettavista koneista varustetaan älykkäällä puominohjauksella.

Deere on edelläkävijä reaaliaikaisen tiedonsiirron hyödyntämisessä. Hakkuukone tuottaa valtavan määrän tietoa mm. kaadetusta puusta. Harvesteripään anturit ja GPS-data mahdollistavat täsmällisen tiedon leimikon tapahtumista.

TimberMatic™ Kartat ja TimberManager™ edistävät koko korjuuketjun tehokkuutta ja helpottavat kuljettajan suunnittelutyötä. Tarkka ja reaaliaikainen tieto katkotun puun sijainnista leimikolla helpottaa kuormakoneen kuljettajan reittisuunnittelua ja säästää polttoainetta. Reaaliaikainen näkymä työmaan edistymisestä auttaa koneyrittäjää tehostamaan toimintoja kuten puutavara-auton tilausta ja koneiden siirtoa seuraavalle leimikolle. Täsmällinen kuutiomäärä varastopaikkaan tuodusta puutavarasta helpottaa yrittäjän arkea.

TimberMatic Kartat ja TimberManager ovat vakiona kaikissa uusissa John Deere -merkkisissä metsäkoneissa ja myös ne toimivat alustoina, joille pystymme jatkossa tuomaan lisää asiakasta palvelevia ominaisuuksia.

Kesäkuussa 2020 Deere julkisti uuden Smart Industrial -toimintamallin, joka kohdistuu tuotantojärjestelmien, teknologiaratkaisujen sekä tuotteiden koko elinkaarta tukevien järjestelmien kehittämiseen. ”Uusi toimintamalli on suunniteltu tuottamaan lisäarvoa asiakkaille. Toimintamallin mukaisesti tuotekehitykseen suunnatut määrärahat tullaan kohdistamaan lupaavimpaan, kannattavaan ja asiakkaalle selvää lisäarvoa tuottavaan teknologiaan. Tarkoituksena on integroida älykkäät innovaatiot myös Pohjois-Amerikassa valmistettaviin tuotteisiin. Samalla uudistetaan organisaatiorakenteita tukemaan uutta toimintamallia ja Suomeen on siirtymässä uusia automaatioon liittyviä työtehtäviä Pohjois-Amerikasta”, Ylänen kertoo.

Uusi liiketoimintamalli keskittyy kolmelle painopistealueelle: Tuotantojärjestelmät: Tuotteiden ja ratkaisujen strateginen linjaus tuotantojärjestelmiin ja niiden kehittämiseen. Pyrimme lisäämään resurssien kohdentamista ratkaisuille, jotka tuottavat eniten arvoa asiakkaille. Asiakkaan tuottavuus ja kannattavuus ovat avainasemassa.

Teknologiaratkaisut: Investoinnit älykkäitä ratkaisuja tuottavaan intuitiiviseen tekniikkaan sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Teknologiaratkaisut koostuvat laitteistoista, sulautetuista ohjelmistoista, liitettävyydestä, data-alustoista ja sovelluksista.

Elinkaariratkaisut: Elinkaariratkaisu keskittyy omistuskokemukseen. Tuotantojärjestelmämme ovat kytkettyjä ja teknisesti edistyneitä. Tarjoamme asiakkaillemme sekä reaktiivista että ennakoivaa asiakastukea, helppoa pääsyä varaosiin, lisäarvoa tuottavia palveluja sekä koneiden suorituskyvyn päivityksiä. Maksimoimalla tuotantojärjestelmien arvon asiakkaille autamme heitä kehittämään liiketoimintaansa.

John Deere Forestry Oy:n toimitusjohtaja Timo Ylänen on nimitetty Deere&Company -konsernin metsäkoneliiketoiminnan johtajaksi. Uudessa tehtävässään Ylänen vastaa sekä katkotun puutavaralajimenetelmän että kokopuumenetelmän koneiden liiketoiminnasta maailmanlaajuisesti ja siirtyy johtoryhmän jäseneksi maanrakennus- ja metsäkonedivisioonaan.Tulevaisuuden Tekijät