ELINVOIMAISEMPI KUNTA

hyvällä työllisyydenhoidolla

 

Työllisyys luo hyvinvointia ja tasapainottaa kuntataloutta. Oikeilla valinnoilla kunta voi vaikuttaa työllisyyden kehittymiseen ja samalla kuntalaisten hyvinvointiin.

Myös erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työpanosta tarvitaan kuntien työllisyystilanteen vahvistamiseksi. Kun palveluprosessit tehostuvat, yhä useampi kuntalainen työllistyy.

Tutkija Anne Kallio tutki kuntien työllisyyspalveluiden vaikuttavuutta Vates-säätiössä. Tutkimuksen rahoitti Kunnallisalan kehittämissäätiö.

”Kuntien päättäjien tulisi miettiä, miten sitoa työllisyyden tukeminen osaksi alueen elinvoimaisuuden kehittämistä, sen sijaan että työllisyyspalvelut nähdään vain lakisääteisinä sosiaalipalveluina. Huomio tulisi suunnata organisaatioiden onnistumisesta ihmisten työllistymiseen”, Kallio tiivistää tutkimuksen johtopäätökset. Työllisyyspalveluihin panostamalla kunta saa lisää kunnallisverotuloja ja säästää työmarkkinatuen kuntaosuudessa. Samalla kunnan maksupaine toimeentulotuessa sekä sosiaali- ja terveysmenoissa pienenee.

”Jo palveluihin aktivoinnilla ja osallistumisella on myönteisiä vaikutuksia sekä yksilön että kunnan talouteen, Kallio sanoo. Esimerkki näkökulman vaihdoksesta: Työllisyyspalvelu sosiaalipalveluna: Kuntouttavaan työtoimintaan ohjataan pisimpään työttömänä olleet työnhakijat. Työllisyyspalvelu on rutiinitekemistä.

Työllisyyspalvelu elinvoimapalveluna: Kunnassa on selvitetty työttömyyden rakenne, ja tarjotaan niitä palveluja, joille on tarve. Työllisyyspalvelu on asiakkaalle räätälöityä.

Kuntien päättäjien tulisi tuntea työllisyydenhoitoon käytettävien panosten ja tuotosten suhde. Tieto auttaa tunnistamaan vaikuttavimmat keinot ja rohkaisee satsaamaan riittävästi palveluihin.

”Esimerkiksi Joensuussa on käytössä sähköinen raportointityökalu. Työllisyydenhoitoon liittyvät tiedot päivittyvät järjestelmään kuukausittain”, Kallio kertoo.

Pienillä kunnilla ei usein ole resursseja laajoihin työllisyyspalveluihin, mutta lähikunnat voivat yhdessä tarjota parempia palveluita kuntalaisilleen.

KYSY LISÄÄ KUNTIEN TYÖLLISYYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISESTÄ:

 

Tutkija Anne Kallio

anne.kallio@susinno.fi

Toimitusjohtaja Jaana Pakarinen

jaana.pakarinen@vates.fi

Vates ja Kuntaliitto ovat julkaisseet käytännönläheisen esitteen kuntien käyttöön. Esitteessä on esimerkkejä kuntien konkreettisista toimista, joissa työllisyydenhoito nähdään elinvoimaa tukevasta näkökulmasta.

bit.ly/tyollisyydenhoito-esiteTulevaisuuden Tekijät