RVS Technology tutustumassa Gazpromin tehtaaseen UFA:ssa Venäjällä. Grönroos 3. vasemmalta taustalla.

RVS Technology valmistaa, kehittää ja markkinoi innovatiivisia tribokeraamituotteita. Tuotteiden avulla tuotetaan kulumiselle ja vaurioitumiselle alttiille metallikitkapinnoille keraaminen peilipinnan kaltainen ohut pintakerros, joka suojaa kulumiselta ja rikkoutumiselta ja jopa kunnostaa vaurioitunutta kitkapintaa.

Kuluttajatuotteille on kotimaassa hyvä jakeluverkosto, mm. Motonet, IKH ja osa Fixus-liikkeistä. Tunnettuus on kohentunut ilahduttavasti. Sosiaalisessa mediassa käydään vilkasta keskustelua ja palaute on hyvää. ”Runsaasti huomiota ovat saaneet hybridien korroosio-ongelmat ja RVS:n rooli niiden ehkäisyssä”, aloittaa RVS Technologyn toimitusjohtaja Raimo Grönroos. ”Myös teollisuudessa ja vientimarkkinoilla näemme merkittävää kiinnostusta ja kasvupotentiaalia, mutta varsinkin kansainvälinen kasvu vaatii paljon resursseja.”

Yrityksen tuotteet hyödyntävät tribokeraamin ”älykästä” ominaisuutta. ”Tuote aktivoituu kitkan tuottamasta lämpöenergiasta ja paineesta, joten se ikään kuin tunnistaa vaurioalttiit ja jo vaurioituneet kohteet”, Grönroos kuvailee. Tuotteet soveltuvat moottoriajoneuvojen ja teollisuuden ohella lähes kaikkeen tekniikkaan.

Kuvissa näkyy hybridimoottorin nokka ennen RVS-käsittelyä (kuva oikealla) ja kuinka se on käsittelyn jälkeen puhdistunut ja pysynyt hyväkuntoisena vielä pitkän käytön jälkeenkin (kuva vasemmalla). Kuvat: Schmiedmann Vantaa

Tuottavaa ja vihreää teknologiaa

Tuotteet säästävät kuluja ja päästöjä. ”Laitteiden käyttövarmuuden lisääntyessä ja varaosatarpeiden vähetessä tuottavuus kohenee. Päästöt pienenevät merkittävästi ja välittömästi, kun polttoaineen ja voiteluaineiden kulutus vähenee. Tämä olisi hyvä ymmärtää myös poliittisella tasolla”, Grönroos korostaa.

RVS-käsitellyssä nokka-akselissa näkyy paljaalla silmällä kiiltävä keraamipinta, joka toimii kuin ”kovavoiteluaine”.

 

Vientiin kasvua Business Finlandin ja Finnveran tuella

Yrityksellä on kova halu kehittää vientiään ja Business Finland ja Finnvera tukevat kansainvälistymistä. ”Kuluttajatuotteitamme viedään 13 maahan, mutta kasvu vaatii paljon panoksia. B2B-hankkeita on kotimaan lisäksi Saksassa, Tanskassa, Venäjällä, USA:ssa, Brasiliassa, Kolumbiassa ja nyt myös Kiinassa”, toteaa Grönroos.

Vientimarkkinoilla tuotteen sovellus- ja käyttökohteita löytyy eritoten kaivos-, teräs- ja laivateollisuudesta, energiantuotannosta (mm. tuuliturbiinit), öljy- ja kaasuteollisuudesta. Patentoitudulla ja laajasti testatulla (mm. TÜV Süd) RVS:llä ei ole teknologisesti suoria kilpailijoita, kaupallisia kyllä; perinteiset öljyn ja voiteluaineiden lisäaineet, jotkin pinnoitteet ja osin myös varaosat ja voiteluaineet. Teknologian kehitys ei lopu. Käytössä on 3. sukupolven teknologia ja 4. sukupolven patentointi on loppusuoralla..

Tuotteen käyttö on helppoa, mikä on tärkeää, varsinkin kuluttajille. B2Bpuolelle helppoutta haetaan erilaisin palvelutasokonseptein. ”On ilo mainita, että asiakaspalautteet ja käyttäjäkokemukset ovat todella positiivisia. Sana on puolellamme,” Grönroos lopettaa.Suomea rakentamassa Tekoja Suomesta