Riskittömien ja pehmeiden energiahoitomenetelmien toimivuus yksinään ja osana muita hoitoja on alettu tunnistaa, samalla myös kiinnostus alalle kouluttautumiseen lisääntyy. Holistisen hyvinvoinnin trendin noustessa energiahoitaja voikin olla yksi todellisista tulevaisuuden ammateista. Suomen Energiahoitajien toiveena on, että energiahoidoista tulee vähitellen osa terveydenhoitojärjestelmää.

”Olemme havainneet, että ihmiset ovat alkaneet ajatella terveyttään syvällisemmin. Enää ei haluta hoitaa pelkkiä oireita”, kertoo energiahoitaja ja kouluttaja Petri Filipczak Suomen Energiahoitajista.

Hän haluaa nostaa esille, että psyyken ja fysiikan välinen yhteys on tärkeää ymmärtää hoitoja tehdessä. Esimerkiksi pelkän selkäkivun hoito ei välttämättä riitä, jos sen aiheuttajana on työstressi. Energiahoidoissa pyritäänkin aina menemään syytasolle, jolloin hoitotulokset ovat parempia ja pysyvämpiä, kuin pelkkää fyysistä oiretta hoitaessa.

Meneillään on selvä asennemuutos suhteessa energiahoitoihin. Sana hoitojen toimivuudesta kiirii ja moni omakohtaisia positiivisia kokemuksia saanut toimii mielellään puolestapuhujana.

”Itsekin olen avomielinen skeptikko. Kaikkeen tulee mielestäni suhtautua kriittisesti, mutta avoimesti. Suurin väärien uskomusten korjaaja on kuitenkin oma kokemus. Olemme nähneet, että moni tulee energiahoitoihin viimeisenä oljenkortenaan ja yllättyykin hyvistä hoitotuloksia”, Filipczak kuvailee. Hänen mukaansa asiasta kiinnostuneiden kannattaa tutustua myös tieteellisiin tutkimuksiin, joissa energiahoidoilla on saatu todistetusti positiivisia vaikutuksia. ”Kannattaa itse tutkia ja miettiä, eikä lukittua jäykkiin ajattelumalleihin.”

Koulutus tärkeässä osassa

Filipczak kollegoineen harjoittaa BodyMind Energy Balancing Method -nimistä hoitomenetelmää. Metodin hoitotekniikoilla tarkoitus on vaikuttaa autonomiseen hermostoon. Esimerkiksi kiropraktiikasta menetelmä oikkeaa siinä, ettei hoitaja käytä fyysistä voimaa. Energiahoidossa kyse ei kuitenkaan ole mystiikasta tai magiasta, vaan fysiologiasta.

Suomen Energiahoitajat myös kouluttaa metodin käyttöön ja toiveena onkin saada Suomeen kattava verkosto osaavia ammattilaisia. Hyvällä koulutuksella tekniikkojen oppiminen saadaan korkealle tasolle, joka osaltaan auttaa asennemuutoksen luomisessa.

”Energiahoitotekniikoita voi käyttää itsessään tai yhdistää muihin hyvinvointialan töihin. Tekniikoista saa apua työhönsä yhtä lailla psykologi kuin vaikkapa kalevalainen jäsenkorjaaja. Toivoisimme, että vähitellen energiahoidot olisivat osa terveydenhuoltojärjestelmää”, Filipczak esittelee.

Koulutuksista voi saada yhtä lailla päätyön, kakkostyön tai tekniikoita voi käyttää omaksi tai läheisten iloksi. Yrityksen kurssin käyneitä hoitajia on tällä hetkellä Suomessa noin 600. Metodissa on kuusi kurssia, joilla opitaan menetelmän eri tekniikat perusteista alkaen ja koulutukset onnistuvat sekä lähiopetuksena ympäri Suomea että webinaareina.

”Tehokkailla tekniikoilla saadaan hyviä tuloksia, mikä tekee tästä myös työnä äärimmäisen palkitsevaa. On hienoa, kun näkee, että on aidosti voinut auttaa”, Filipczak lopettaa.Tulevaisuuden Tekijät