Innovaatiokapasiteetti ja uusiutumiskyky on viimeistään nyt jokaisessa organisaatiossa hyödynnettävä maksimaalisesti. Innovaatiotyötä, ideointia ja ideoiden jalostamista voidaan tehdä koko organisaation voimin Sarakkeen Ideabox-palvelulla.

Kahvihuoneen puolityhjät idea-pahvilaatikot eivät enää ole tätä päivää. ”Nyt on panostettava hyvinvoivaan innovointikulttuurin, jossa ideointi- ja kehitysprosessi sekä niihin liittyvä keskustelu voidaan käydä virtuaalisesti, strukturoidusti, läpinäkyvästi ja joukkoistetusti”, painottaa Sarakkeen toimitusjohtaja Tanja Räikkönen.

Sarakkeen muutama vuosi sitten markkinoille tuomaa, helppokäyttöistä Ideabox-alustaa on laajennettu entisestään. Se kokoaa asiakasrajapinnasta tulevat signaalit sekä innovaatioaihiot koko organisaatiosta ja tukee idean tarkempaa konseptointia ja mallintamista. Palvelun avulla voidaan yrityksissä joukkoistaa innovaatioiden hallinta sekä strategiatyö. Hyötyjen maksimoimiseksi alusta on integroitavissa muihin järjestelmiin.

”Ideointi ja kehitystyö on aktiivista vuoropuhelua, jonka tulemat voidaan kytkeä strategiatyöhön ja jota voidaan ohjata hallitusti organisaation monimuotoisuudesta tai koosta riippumatta. Ideaboxpalvelun kulttuurin kehittämiseen. Kaikki eivät ole ideanikkareita, toiset ovat idean etenemisen mahdollistajia. Tärkeää on ymmärtää, että molempia tarvitaan.”

Sarake on tiedonhallinnan ytimessä. ”Hyvin harva organisaatio kokee tällä hetkellä kilpailuvahvuudekseen optimoidun innovaatioprosessin. Haluamme sosiaalisella alustallamme tukea organisaatiokulttuurin muotoilua ja näin auttaa yrityksiä kasvamaan ja menestymään.”Tulevaisuuden Tekijät