Omista asioista puhuminen oli helpompaa nuotion ääressä. Kuva: Harri Smedberg.

Miesten sosiaalisen kanssakäymisen tarpeisiin vastataan parhaiten miesryhmillä.

Kainuu on ollut viime aikoina julkisuudessa maakunnan huolestuttavan väestötilanteen vuoksi (mm. Yle 23.10.2020). Maakunnan väestö ikääntyy, vähenee ja miesvaltaistuu etenkin nuorten ikäryhmissä. Nuorille miehille on tarjolla naisia enemmän työpaikkoja, joten miesten tarve muuttaa pois työn perässä on vähäisempi.

Nuoret kainuulaismiehet kokevat tyttöjä enemmän yksinäisyyttä. Yksinäisyyden kokemukset heijastuvat myös miesten myöhempään elämään, kuten Miina Sillanpään Säätiön kainuulaismiesten Löydetyt miehet -ryhmissä on todettu. Terveyden edistämisen teemojen ohella yksinäisyyden kokemus yhdistää kaikkia osallistujia.

Löydetyt miehet -toiminnassa havaittiin, että ikääntyvien miesten ei ole helppo ystävystyä myöhemmällä iällä, ja siksi heidän sosiaalisen kanssakäymisen tarpeisiinsa vastataan parhaiten miesryhmillä. Niissä miehet kokevat kuuluvansa ryhmään, jossa yhdessä oleminen ja tekeminen rakentavat keskinäistä luottamusta. Omista vaikeista asioista puhuminen on helpompaa laavulla nuotion ääressä, ja keskustelut luovat uusia polkuja oman elämän rakentamiseen. Eräs mies totesikin, että osallistuminen ryhmään on kuin ”lomaa omasta elämästä”, aikaa, jolloin jokainen oivaltaa uusia asioita elämästään.

www.miinasillanpaa.fiSuomea rakentamassa Tekoja Suomesta