Kotimainen Kat-Metal on jalometallipitoisen romun kierrättämisen asiantuntija. Yrityksessä uskotaan paikallisuuden voimaan ja yritteliääseen pohjalaiseen asenteeseen.

”Vaikka pyrimme kansainvälistymään, suomalaisuus on meille kuitenkin aina todella tärkeää. Täältä olemme lähteneet ja täällä pysymme”, kertoo Kat-Metalin johtoon kuuluva Lauriina Piippo.

Yrityksellä on merkittävät paikalliset työllistämisvaikutukset niin omien työntekijöiden kuin yhteistyöverkostojen kautta. ”Tiedämme, että töiden saaminen ei ole mikään itsestäänselvyys, ja olemme ylpeitä siitä, että meillä on mahdollisuus työllistää. Kotimaisia kumppaneita valitsemalla tuemme työllistymistä myös laajemmin”, Piippo mainitsee.

Piipon mukaan hankintapäätöksiä ei ohjaakaan hinta, vaan laatu ja kotimaisuus. Esimerkiksi työkalut, tarvikkeet ja työvaatteet hankitaan pääasiassa suomalaisilta toimittajilta. Myös esimerkiksi lvi- ja sähkötöihin pyritään löytämään paikallisesti parhaat mahdolliset tekijät.

Työllistämisvaikutusten lisäksi yrityksellä on ilmeinen ja tärkeä ympäristövaikutus. Suomen ensimmäisenä katalysaattorien kierrätykseen erikoistuneena yrityksenä Kat-Metal on taannut, että katalysaattorit eivät päädy sekalaiseen romumetalliin tai ulkomaille.

Kehityksen takaa hyvä yhteistyö

Oma työyhteisö ja sen rehellinen, pohjalainen porukkakin ovat yritykselle voimavara. Piipon mukaan monipuolisista persoonista koostuvaa joukkoa yhdistää ahkeruus ja se, että hommat tulevat hoidetuksi. Työntekijöiden lisäksi Piippo haluaa korostaa asiakkaiden ja yhteistyökumppanien merkitystä toiminnalle.

”Ilman heitä toimintamme ja sen kehittäminen ei olisi mahdollista. On hienoa, että olemme päässeet osoittamaan olevamme heidän luottamuksensa arvoisia.”

Kat-Metal täyttää ensi vuoden lopulla jo kymmenen vuotta ja Piipon toiveissa olisi päästä juhlimaan merkittävää saavutusta. ”Yhteistyökumppanit ja asiakkaat ovat tukipilareitamme ja olisi hienoa päästä juhlistamaan tätä heidän kanssaan, hän summaa.”Suomea rakentamassa Tekoja Suomesta