Kuntien Tiera Oy on kuntatoimijoiden omistama ICT-kumppani ja voittoa tavoittelematon Yhteiskunnallinen yritys, jonka tavoitteena on auttaa kuntakenttää uudistumaan. Yrityksellä on jo yli 330 omistajaa, Suomen suurimmista kaupungeista pieniin kuntiin.

Kunnat ja kuntayhtymät perustivat Tieran toimintansa tueksi vuonna 2010. Yhtiön käynnistämisvaiheessa tunnistettiin, että kuntakenttä hyötyisi suuresti pirstaloituneiden tietojärjestelmien ja ICT-palveluiden yhtenäistämisestä ja modernisoinnista. Vaikuttavuushyötyjen realisoimiseksi Tiera toteuttaakin kuntayhteisiä ratkaisuja, jotka jalkautuvat mahdollisimman laajasti kuntakenttään.

Tänään Tieran palveluiden piirissä olevien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu asukaspeitto on yli neljä miljoonaa suomalaista. Tieran kautta pienetkin kunnat saavat käyttöönsä nykyaikaiset ICT- ja digiratkaisut myös tulevina vuosina.

Kunnat ulkoistavat tällä hetkellä perustietotekniikan palvelujaan. Tässä muutoksessa Tiera on luotettu kumppani, joka huolehtii omistajiensa perustietotekniikasta ja panostaa erityisesti toiminnan jatkuvuuden takaamiseen. ”Kunnissa on meneillään todellinen muutosaalto, jossa olemme ottaneet paikkamme”, kertoo toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

Merkittäviä uudistushankkeita

Tieran kehityshankkeet toimivat tärkeinä työkaluina kuntien omien tavoitteiden toteuttamisessa. Tehtävälistalla ovat muun muassa työllisyyden hoidon kehittäminen, sosiaalipalvelujen parantaminen sekä opetuksen ja kasvatuksen uudistaminen.

”Julkistimme juuri Vantaan, Espoon, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkien kanssa DigiOne-kehityshankkeen. DigiOne on oppimisen uusi digitaalinen ekosysteemi, joka kattaa kaikki koulumuodot varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja toiselle asteelle. Samalla se on vuosikymmeniin suurin opetuksen ja kasvatuksen uudistus- ja kehityshanke Suomessa. Uusi alustaratkaisu korvaa sen käyttöön ottavissa kunnissa valtaosan aiemmista opetuksen ja kasvatuksen järjestelmistä”, Halttunen kuvailee.

2020-luvulla sähköisillä palveluilla on yhä kasvava merkitys kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä, syrjäytymisen ehkäisyssä sekä työllisyyden ja kuntien elinvoiman tukemisessa.

”Tavoitteenamme on, että vuonna 2023 Tieran toiminnan tuloksena saavutetut yhteiskunnalliset vaikuttavuushyödyt ovat miljardi euroa vuodessa, kuvaa Halttunen.Suomea rakentamassa Tekoja Suomesta Tulevaisuuden Yritys