Monipuolisia kuntoutuspalveluja tarjoava Verve-ryhmittymä (Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kruunupuisto ja Verve) tukee asiakkaidensa mielekästä arkea, auttaa heitä pysymään työelämässä tai pääsemään siihen kiinni. Vervestä halutaan muistuttaa, että kuntoutusta ei kannata siirtää koronan takia. Lykkäämisestä voi seurata vakavia haasteita sekä yksilölle että yhteiskunnalle.

Verve-ryhmittymän palveluiden toisessa ääripäässä on vaativa vaikean vamman tai sairauden kuntoutus. Vaativan kuntoutuksen asiakkaiden kohdalla hoitona on esimerkiksi laitoskuntoutusjaksot ja viikoittainen avoterapia.

”Näille asiakkaille kuntoutus on täysin välttämätöntä ja ilman sitä esimerkiksi liikuntakyky voi romahtaa”, kertoo Verven lääketieteellinen johtaja Mika Pekkonen.

Verve-ryhmittymä tarjoaa palveluja myös työelämän tarpeisiin; kuntoutuksilla estetään työuran katkeaminen tai autetaan syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta.

”Myös heille koronan vaikutukset voivat olla vakavat, esimerkiksi juuri työkokeiluun pääsemässä olevan syrjäytyneen nuoren motivaatio laskee nopeasti, jos kokeilu peruuntuu, Pekkonen mainitsee.

Pekkonen muistuttaakin, että palvelujen saaminen tulee taata, jotta tulevaisuuden ongelmat vältetään.

”Jos vaativan kuntoutuksen, avoterapian tai ammatillisen kuntoutuksen palveluja ei toteuteta useaan kuukauteen, tulee siitä yhteiskunnallisella tasolla vakavia ongelmia, jotka näkyvät esimerkiksi sairaanhoidon tarpeen lisääntymisenä, kotioloissa pärjäämisen haasteina ja lisääntyneenä syrjäytymisenä.

Tasapainoilua koronaturvallisuuden ja kuntoutustarpeiden välillä

Verve-ryhmittymässä koronan vaikutukset tuntuivat keväällä nopeasti, vaikka palveluja on pyritty pitämään auki mahdollisimman laajasti. Keväällä auki olivat välttämättömät toiminnot ja jo kesäkuussa kaikki palvelut. Kuntoutusvelan syntymistä halutaan välttää.

Pekkonen kuvailee tämän hetkistä tilannetta tasapainoiluksi. Verven yhdeksässätoista toimipaikassa, Kruunupuistossa ja Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa seurataan tarkasti alueellista tilannetta ja käytetään kaikki keinot koronaturvallisuuden takaamiseksi.

”Turvallisuustoimenpiteitä noudattamalla tuikitärkeä kuntoutus saadaan toteutumaan. Haluaisinkin sanoa, että jos matka kuntoutukseen sujuu turvallisesti, on suurin riski jo vältetty”, Pekkonen mainitsee.

Pekkonen näkee kevään haastavassa tilanteessa myös yhden selkeän positiivisen puolen. Etäkuntoutuspalveluja saatiin kehitettyä nopeutetusti.

”Etänä tapahtuva ammatillinen kuntoutusselvitys oli yksi kehityskohteistamme ja sitä toteutetaan nyt useammalla paikkakunnalla”, hän lopettaa.

 Suomea rakentamassa Tekoja Suomesta