Aktiivihiilen valmistusprosessin aktivointiaineena käytetään vesihöyryä. Laitos on käytännössä päästötön ja ylienergiaomavarainen. Ilomantsin taajama saa kaukolämpönsä laitoksen ylijäämälämmöstä.

Vapon aktiivihiilitehtaan myötä Suomeen syntyi uusi teollisuudenala, jota on tarkoitus kasvattaa seuraavan kymmenen vuoden ajan merkittävästi.

Turpeesta jalostettavaa aktiivihiiltä käytetään muun muassa veden, ilman ja elintarvikkeiden puhdistamiseen. Aktiivihiilen kysyntä maailmalla on kasvussa, mikä on noteerattu vahvasti myös Vapossa. Ilomantsiin avattu, parhaillaan käyttöönotto- ja säätövaiheessa oleva, noin 30 miljoonaa maksanut Novactor-aktiivihiilitehdas on Vapolle mittava investointi ja strategisesti merkittävä päätös. Tehdas on Pohjoismaissakin laatuaan ensimmäinen.

”Seuraavan kymmenen vuoden aikana aiomme kehittää turpeesta ja muista luonnonmateriaaleista uusia korkean jalostusasteen tuotteita Yksin jo aktiivihiili toisi jatkossa liikevaihdostamme noin neljänneksen eli 100 miljoonaa euroa. Toki tämä edellyttää merkittäviä, 3-5 lisätehtaan, investointeja sekä suotuisia toimintaedellytyksiä”, sanoo toimitusjohtaja Vesa Tempakka . Lisääntynyt turpeen käytön vastaisuus tiedostetaan Vapokonsernissa, jossa vastuullisuus on otettu strategian ytimeen. Suomesta tavoitellaan hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä ja energiaturpeen käytön puolittumista vuoteen 2030 mennessä.” Osaltamme tavoite saavutetaan varmasti. Meillä on jo nyt tutkinnassa se, miten aktiivihiiltä valmistetaan turpeen lisäksi” myös muista biomassoista. Tarvitsemme laajempaa raaka-ainepohjaa myös markkinateknisistä syistä – eri raaka-aineista valmistetaan erilaisia aktiivihiililaatuja”, Jaakko Myllymäki , Vapon aktiivihiililiiketoiminnasta vastaava johtaja.

Jaakko Myllymäki haluaa lähettää aloitteelliset terveiset Arkadianmäelle ja Brysseliin. ”Jostakin syystä aktiivihiilituotanto EU alueella ei ole hiilivuotosektorin piirissä, mikä tekee vuodessa miljoonien eurojen ylimääräiset kustannukset. Merkillistä tässä on se, että alemman asteen tekninen hiili, eli hiilimusta, siltä listalta löytyy”, Myllymäki sanoo. Myllymäen mukaan tilannetta voisi verrata siihen, että sellutehtaalla olisi eri ympäristöluvat kuin samalla tontilla olevalla paperitehtaalla. Tässä on tapahtunut ilmiselvä lapsus, ja se pitäisi korjata. ”Tämä seikka aiheuttaa jatkuvasti hiilivuotoa. Viime vuosina Eurooppalaiset yhtiöt ovat siirtäneet tuotantoaan Pohjois-Amerikkaan ja Aasiaan, mikä on johtanut siihen, että yli 70 % Euroopassa käytetystä aktiivihiilestä on valmistettu Europan alueen ulkopuolella”, Myllymäki sanoo. Tämä on Euroopalle, työllisyys, kilpailukyky ja omavaraisuuskysymys hän toivoo, että kansanedustajat ja mepit ottavat aktiivihiilen saattamisen hiilivuotolistalle omalle asialistalleen.

Ilomantsin tehtaan avajaisissa puhunut eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen iloitsi investoinnista: ”Turve saa näin uuden roolin korkeamman jalostusasteen tuotteena. Vapo näyttää esimerkkiä siitä, miten yhtiötä kehitetään tuoreella, ajan vaatimuksia vastaavalla tavalla. Aktiivihiilihanke on juuri sellaista oivallusta, jota tämä maa tarvitsee.”

Ilomantsiin uusi tuotantolaitos sijoitettiin, koska lähellä sijaitsevat korkealaatuiset turveraaka- ainevarat sekä Vapon pellettitehtaan ja voimalan valmis infrastruktuuri. Vapo Ilomantsin laitoksen ensimmäisen vaiheen kapasiteetti on noin 5 000 tonnia vuodessa. Uutta aktiivihiiltä ei pusketa markkinoille kiireellä: valmista tuotetta kaavaillaan markkinoille aikaisintaan alkuvuodesta. ”Panostamme vahvasti laadun tarkkailuun niin toiminnan, raaka-aineen kuin lopputuotteen osalta”, Myllymäki painottaa. Vapossa haluttiin myös brändätä uusi aktiivihiilituote houkuttelevaksi Euroopan markkinoille, jonne valtaosa uudesta  tuotteesta menee.

”Novactor-brändi syntyi noin tunnin oman sisäisen pienryhmämietinnän tuloksena”, Myllymäki kertoo. Maailman saastuessa aktiivihiilelle on luontaista kysyntää. ”Esimerkiksi likaisen juomaveden puhdistaminen aktiivihiilellä on merkityksellinen edistysaskel globaalissa mittakaavassa”, Myllymäki kiteyttää. Uuden aktiivihiilen tuotannon käynnistämisen lisäksi Vapossa katsotaan tulevaisuuteen hakien myös synergiaetuja. Myllymäki raottaa esimerkkiä tulevaisuuden mahdollisuuksista: ”Jos turpeesta irrotettaisiin humushappoja hyötykäyttöön, niillä voitaisiin korvata keinotekoisia lannoitteita. Turpeen loppujäämät käytettäisiin aktiivihiilen valmistukseen. Lähekkäin sijoitetut laitokset voisivat hyödyntää myös toistensa hukkalämmön.”

 

Aktiivihiiltä käytetään esimerkiksi veden ja ilman puhdistamisessa sekä elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Aktiivihiiltä markkinoidaan jatkossa Novactor-brändillä. Lisätietoa uusilta verkkosivuilta www.novactor.com.Suomea rakentamassa Tekoja Suomesta