”Orange Storen suurin etu tulee siitä, että projektinhallinta sekä aineistojen kommentointi ja hyväksyntä tapahtuu yhdessä palvelussa”, kertovat Orange Advertisingin CTO Janne Vuori ja COO Ville Papula.

Mainonnan projektinhallintaan ja vedoskommentointiin luotu verkkopalvelu helpottaa niin mainostoimiston asiakkaan kuin työntekijän arkea. Orange Advertising Oy tarjoaa kehittämänsä palvelun asiakkailleen osana yhteistyötä.

Orange Advertising on mainostoimistona erinomainen esimerkki siitä, miten palveluita kannattaa tänä päivänä kehittää.

”Tekemisen tahti on kiihtynyt ja mainonnan alustojen määrä lisääntynyt huimasti, joten toimintaprosessienkin on kehityttävä”, toteaa Orange Advertisingin operatiivinen johtaja Ville Papula.

Hänen vetämänsä Orange Store -projekti on kasvanut matkan varrella.

”Kehitimme aikoinaan asiakkaillemme sähköisen briiffausalustan, joka on liitetty suoraan toiminnanohjausjärjestelmäämme. Tänä päivänä Orange Store tarjoaa asiakkaillemme myös mainonnan tuottamisen kannalta oleelliset projektinhallinnan työkalut. Asiakas kommentoi ja hyväksyy aineistot yhdessä paikassa, oli kyse sitten vaikkapa videosta, kuvasta, audiosta tai HTML-sisällöstä”, Papula kertoo.

Keskitetty kommentointityökalu on tätä päivää

Orange julkaisee asiakkaidensa toimeksiannoista päivittäin keskimäärin 150 mediapintaa.

”Valmiita mainoksia edeltävä suunnitteluvaiheen ja aineistojen kommentointimäärä on moninkertainen. Suurimmilla asiakkaillamme kommentoijia on useita. Palvelu mahdollistaa useiden kommentoijien ja hyväksyjien ketjun. Yksi Orange Store -palvelun hyödyistä onkin se, että reaaliaikainen ja visuaalinen kommentointi nopeuttaa prosessia sekä vähentää virheitä ja ristiinkommentointia, joka on tyypillistä sähköpostitse kommentoitaessa.”

Asiakkaalle syntyy Orange Storeen sähköinen projektitietokanta, jota on helppo hyödyntää.

”Jo toteutettuihin projekteihin voidaan palata helposti. Niitä voi jatkojalostaa tai käyttää pohjina uusille projekteille. Järjestelmään tallentuu myös aineistoversioiden jäljitysketju eli audit trail”, Papula konkretisoi.

Ajasta ja paikasta riippumaton palvelu sopii kansainväliseen liiketoimintaan

Papula toteaa, että asiakastapaamiset kuuluvat etenkin suunnitteluprojektien alkuvaiheeseen. Heti, kun aletaan suunnitella ja tuottaa yksittäisiä elementtejä, on oleellista, että projektinhallinta ja aineistojen kommentointi tehdään keskitetysti.

Palvelu on Orangen asiakkaille maksuton ja osa yhteistyötä. Yrityksen tarkoituksena on kehittää palvelu sellaiseksi, jonka esimerkiksi suuri kansainvälinen mainostaja voisi ottaa globaalisti käyttöön oman kumppaniverkostonsa kanssa.

”Orange Store tuo meille selkeää kilpailuetua ja on haluttu palvelumuoto kansainvälisessäkin mittakaavassa. Systemaattinen, laatusertifioitu liiketoiminta pysyy aina arvossaan”, Papula toteaa.

store.orangead.fi/aboutTulevaisuuden Tekijät