Toimitusjohtaja Saila Rosas kertoo ennakkoluulottomien henkilövalintojen taustalla olevan kodin perintönä saatu malli tasa-arvosta. Pöydän ääressä OP Länsi-Kymin johtoryhmäläiset Moona Salo (vas.), Maiju Ylä-Outinen, toimitusjohtaja Saila Rosas, Mette Mikkola ja Ina Lassas.

Länsi-Kymen Osuuspankissa tehtiin nelisen vuotta sitten finanssialalle epätavallinen ratkaisu. Pankkiin muodostettiin johtoryhmä, jossa ei ole yhtään miestä.

Toimitusjohtaja Saila Rosas ei ajatellut kiintiöitä valitessaan pankkiinsa johtoryhmää. Lähtökohtana oli saada johtamisen tueksi motivoituneita ja päteviä ihmisiä.

”Lähdin siitä, että ei ollut merkitystä, onko mies vai nainen. Oli sattumaa, että johtoryhmän jäsenet löytyivät oman pankin sisältä ja olivat kaikki naisia.”

Ratkaisu on ollut onnistunut. Länsi-Kymen Osuuspankki on tehnyt tulosta ja vahvistanut koko ajan asemiaan.

”Jokaisella meistä on omat vahvuusalueemme, yhdessä olemme paljon enemmän kuin osiemme summa”, Rosas arvioi.

”Emme me silti mikään amatsonilauma ole. Meidän naisten tunneälystä, empaattisuudesta ja muiden huomioon ottamisesta on etua. Emme ole parempia mutta erilaisia. Se näkyy asiakaspalvelutyössä.”

Rosaksen valintaa Länsi-Kymen Osuuspankin historian ensimmäiseksi naistoimitusjohtajaksi edelsi työn ohessa suoritetut kauppatieteiden tohtorin opinnot. Hän pitää rohkeutta haastaa itsensä tärkeänä työelämässä.

”Nuorille naisille sanon, että hakekaa avoimia paikkoja ja viekää omaa asiaa eteenpäin. Uskokaa omiin kykyihin ja kehittäkää määrätietoisesti itseänne. Omaan koulutukseen kannattaa satsata.”

”Johtoryhmän naiset ovat korkeakoulutettuja. Olen kannustanut opiskelemaan työn ohessa ja sitäkin kautta tullut avanneeksi ovia tulevaisuuteen. Aktiivisesta itsensä kehittämisestä hyötyy yksilön lisäksi koko työyhteisö.”

Länsi-Kymen Osuuspankin 36 toimihenkilöstä miehiä on seitsemän. Heidän määränsä on lähtenyt kasvuun. Saila Rosas uskoo sukupuolierojen pankkialalla pikkuhiljaa hälvenevän. Silti edelleen törmää myös siihen, että siinä missä mies mielletään jämäkäksi johtajaksi, samoin toimiva nainen määritellään yhteistyökyvyttömäksi.

”Kulttuurinmuutos on lähtenyt liikkeelle. Pyrimme monimuotoiseen tasa-arvoon. Se on hyvän työnantajan merkki. Päteviä miehiä ja naisia tarvitaan niin asiakaspalvelu- kuin johtotehtävissä. Kaikilla pitää olla samat mahdollisuudet.”Tulevaisuuden Tekijät