Tuupalan koulu helmikuu. Kuvaaja Martti Huusko

CLT-levyjä valmistava ja toimittava Oy CrossLam Kuhmo Ltd haluaa ravistella rakennusalan päättäjät huomaamaan puurakentamisen ekologisuuden ja kustannustehokkuuden. Yritys toivoo rakentamiseen kannustimia, jotka tukevat myös luonnon kannalta kestävien ratkaisujen valintaa.

CLT-levy on massiivipuulevyä, jossa useampi lamellikerros on liimattu ristiin. Levyt ovat vahvoja ja mitoiltaan stabiileja, joten niitä voidaan käyttää sekä pysty- että vaakarunkorakenteissa. CLT-elementit ovat ekologinen ja kestävä vaihtoehto betonielementeille.

Crosslam on Suomen ensimmäinen ja suurin CLT-elementtivalmistaja. Yritys on toimittanut CLT-levyä jo viiteentoista kerrostaloon ja jo lähes 400 muuhun rakennukseen. Kokemusta tuotteen käytöstä on runsaasti.

Euroopassa tuotetta on käytetty jo pitkään, mutta Suomessa vasta kuusi vuotta. CLT-elementtien tunnettuus suomalaisella rakennusalalla on edelleen vähäinen ja siihen CrossLam toivoo muutosta.

”CLT:llä on, totta kai ylivoimaisia vahvuuksia ympäristöasioissa, mutta teknisten ominaisuuksien ja teollisen esivalmistuksen myötä rakentamisen nopeus, täsmällisyys ja työstötarkkuus ovat myös omaa luokkaansa”, toteaa yrityksen toimitusjohtaja Juha Virta.

Puurakentaminen ekologista ja kustannustehokasta

Rakentamisessa ekologisuus on Crosslamin mukaan ennen kaikkea asennekysymys. Rakentamisen perinteet sanelevat materiaalivalinnat ja esimerkiksi liikenteen tai energiatuotannon saamat veroedut ja kannustimet jäävät rakennusalalta puuttumaan. Tämä on ongelmallista, koska juuri rakentamiseen on saatavilla toimivia, ekologisia tuotteita – toisin kuin monilla tuetuilla aloilla.

”Kannustimissa olisi hyvä muistaa, että puuteollisuus on tyypillisesti suurten asutuskeskusten ulkopuolella, jossa työllistämisvaikutukset ovat merkittäviä. Lisäksi lainsäädännön tulisi olla materiaalineutraalia, tällä hetkellä CLT-rakentamista säätelevät tiukat, osin ylimitoitetut rajoitteet”, Virta mainitsee.

Crosslamin asiakkuudet toimivat hyvinä esimerkkeinä siitä, miten puurakentamisessa ekologisuus ja kustannustehokkuus toteutuvat samanaikaisesti.

Vuoden puupalkinnon saanut Tuupalan koulu on monin tavoin onnistunut puurakennus, jonka hinta jäi ainoastaan 2 250€/ krsm²,kun vertailukohtana esimerkiksi monet pääkaupunkiseudun betonikoulut maksavat 3 500–4 000€/krsm². Tuupalan koulun toteutus on todella laadukas ja suuret puupinnat tekevät rakennuksesta lapsille viihtyisän kokemuksen.

Rovaniemen opiskelijasäätiölle toteutettu ARA-kerrostalokohde on toinen esimerkki, jossa puurakentaminen on voitu toteuttaa ilman lisäkustannuksia ja ARA-rahoitusjärjestelmän vaatimalla tehokkuudella.

”Olemme aina valmiita keskustelemaan CLT:n hyödyistä ja henkilökuntamme vastaa kaikkiin esille nouseviin kysymyksiin tuotteesta ja puurakentamisesta”, Virta lopettaa.

Asennetta peliin – crosslam.fiTulevaisuuden Tekijät