Innovatiivinen tilauskonepajayritys Kotila Engineering kehittää koneita ja laitteita sahoille ja tukinkäsittelyyn. Yritys pyrkii kasvattamaan toimintaansa ja kokoluokkaansa isoilla investoinneilla tuotantokoneisiin ja -tiloihin.

Kotila Engineering tekee koneistuksia ja sorvauksia CNC-kalustolla sekä hitsauksia, asennuksia ja automatisointia. Lisäksi yrityksessä kehitetään ja valmistetaan myös omia koneita ja laitteita. Yrityksen omat innovaatiot ovat tukinkäsittelyyn liittyviä koneita ja laitteita.

Kotila Engineering on esimerkiksi kehittänyt laitteiston, jolla kuivunut puu saadaan hyötykäyttöön.

Yrityksen asiakkaisiin kuuluvat sahat Suomessa, muissa Pohjoismaissa, mutta myös muualla Euroopassa ja Venäjällä. Erityisesti pienemmille sahoille pystytään tarjoamaan tarpeiden mukaisia, liiketoimintaa tukevia ratkaisuja.

Asiakkaita palvellaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, avaimet käteen -periaatteella ja kilpailukykyisin hinnoin. Tuotteiden suorituskykyyn panostetaan erityisesti, koska se luo kannattavuutta asiakasyrityksille.

Tällä hetkellä Kotila Engineering panostaa erityisesti vahvaan kasvuun, liikevaihto pyritään nostamaan muutamassa vuodessa kahdesta miljoonasta jopa viiteen miljoonaan. Kasvua tukevat investointien lisäksi hyvät asiakassuhteet ja maine. Yrityksen mukaan uusasiakashankinnan sijaan uudet asiakkaat osaavat lähestyä heitä suoraan.Tulevaisuuden Tekijät