Autoja koskee tuottajavastuu eli tuottajan on järjestettävä markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto. Suomen Autokierrätys on tuottajien perustama yhteisö, joka vastaa jäseniensä puolesta autojen kierrätyksestä, kertoo Arto Silvennoinen.

Auton kierrättäminen virallisen järjestelmän kautta on sekä omistajan, ympäristön että yhteiskunnan etu.

Kuluttajalla on velvollisuus toimittaa ajokelvoton auto viralliseen kierrätysjärjestelmään. Autojen kierrätystä ylläpitää Suomen Autokierrätys, joka on autojen maahantuojien perustama tuottajayhteisö. Siihen kuuluvat kaikki merkittävät uusien ja käytettyjen autojen sekä sähköautojen akkujen maahantuojat. Autokierrätyksellä on 275 vastaanottopistettä ympäri Suomea.

”Autokierrätyksen vastaanottopisteestä kuluttaja saa romutustodistuksen ja tieto romutuksesta menee suoraan Traficomille, jolloin auto poistuu rekisteristä”, toimitusjohtaja Arto Silvennoinen sanoo.

”Metallit saadaan sataprosenttisesti talteen ja niistä tehdään uusia tuotteita.”

Aluksi autoista poistetaan nesteet, renkaat ja akut, jotka ovat vaarallista jätettä. Autoista hyödynnetään vaaraosia kysynnän mukaan, esimerkiksi moottoreita. Sähkö- ja hybridiautojen akut päätyvät usein korjattaviksi ja uudelleen käyttöön. Loppuosa autosta päätyy murskaamolle, jossa siitä erotellaan kaikki metalliosat. Rauta päätyy terästehtaalle ja muut arvokkaat metallit, kuten teräs, kupari tai alumiini, päätyvät uusiokäyttöön.

”Metallit saadaan sataprosenttisesti talteen ja niistä tehdään uusia tuotteita. Teräs voi päätyä esimerkiksi uusien kattiloiden materiaaliksi”, Silvennoinen kertoo.

Yhdessä autossa on metalleja noin 800 kiloa, joten niiden saaminen kiertoon säästää luonnonvaroja ja vähentää jätettä. Kun metalleja saadaan jo olemassa olevia tuotteita kierrättämällä, niitä ei tarvitse kaivaa maaperästä. Autonosien kierrätys kehittyy koko ajan ja nykyään myös monet muovilaadut pystytään erottelemaan ja hyödyntämään.

Viime vuonna Suomessa kirjoitettiin noin 88 350 romutustodistusta. Kuitenkin koko ajan noin miljoona autoa on hukassa eli ne eivät ole liikennekäytössä, mutta niiden olinpaikkaa ei tiedetä. Autokierrätyksen ongelma onkin harmaa talous, sillä virallisen järjestelmän ulkopuolella on paljon epävirallisia toimijoita. Jos auton antaa romutettavaksi tällaiselle toimijalle, romutustodistusta ei voi saada, vaan auto jää kummittelemaan rekisteriin ja auton vaarallinen jäte voi päätyä kuormittamaan ympäristöä.

”Autokierrätyksen jäsenille kierrätyksen järjestäminen on osa vastuullista toimintaa. Autoteollisuudelle ja autojen maahantuojille vastuullisuus taas on osa merkkiä ja brändiä ja ne seuraavat tarkasti, miten kierrätys hoituu”, Silvennoinen toteaa.Parhaat vuodet