Korjaamme organisaatioiden, koulutuksen ja ihmisten väliset kuilut liiketoiminnan ja teknologian välillä

 

Kuvassa Marjukka Niinioja, API-talous 101 -kirjan kirjoittaja ja Osaango Oy:n perustaja keynote-puhujana Paikkatieto-alustan päätösseminaarissa.

Osaango kouluttaa ekosysteemejä omaksumaan liiketoimintamallit ja erityisesti API- ja data-talouden tekniikat älykkäämpää maailmaa varten. Esittelemme esimerkit palveluistamme asiakaskeissien avulla.

EDUGO

Lähtötilanne: API-talous ja datatalous ovat disruptoivia liiketoimintamalleja, jotka edellyttävät liiketoiminnan ja teknologian laajaa ymmärtämistä. Koulutusta ei ole maailmalla tarjolla.

Tulokset: Kehitimme avoimen yliopistokoulutukset verkkoon Tampereen yliopiston ja KONE Oyj:n kanssa, opiskelijoita on jo tuhansia ympäri maailmaa. Laurean kanssa julkaisemme pian Data-talouden kurssin. Moni organisaatio ja ammattilainen on löytänyt kursseiltamme uuden suunnan. Kokoamme kansainväliset huippuammattilaiset uusiin oppimiskokonaisuuksiin ”The API Collective” -yhteistyöllä.

SMARTGO

Lähtötilanne: Sparraamme julkishallinnon organisaatioita Business Finlandin Keino-hankeessa tekemään innovatiivisia hankintoja, jotka tukevat myös pk-yrityksien kansainvälistymistä. Useat kaupungit ml. Salo halusivat optimoida palveluliikenteen ratkaisuja. Sparrauksessa asiakas ymmärsi tarpeen julkisen paikallisliikenteen palvelumallin asiakaslähtöiselle, ei pelkästään data- ja teknologialähtöiselle kehittämiselle.

Tulokset: Mallinnettiin juridisesti, asiakaskokemuksen, toimittajakokemuksen ja datan hyödynnettävyyden näkökulmasta tavoitearkkitehtuuri. Liikennepalveluihin liittyvien ongelmien, tarpeiden ja toiveiden kartoitus tehtiin kattavan asiakastutkimuksen avulla. Kehitysehdotuksista osa on jo implementoitu. Loimme asiakaslähtöisempää ajattelua kaupungin liikennepalveluiden organisaatioon. Opit jaettiin koko liikenneekosysteemille webinaareissa.

FUTUREGO

Lähtötilanne: Asiakkaan IT-arkkitehtuuri oli vanhentunut ja rikkonainen, monotoniset työtehtävät veivät lakimiesten aikaa asiakastyöltä, erilaiset toimintatavat olivat arkipäivää ja toiminta oli huonosti skaalautuvaa kansainvälisesti.

Tulokset: Datan ja nopeiden kokeilujen avulla on löydetty organisaation toiminnasta kehitettävää. Laajemman kehityksen mahdollistamiseksi saimme yhtiön hallitukselta hyväksynnän suunnitelmille, sekä autoimme asiakasta saamaan 2 miljoonan euron tuen Business Finlandilta kehitystyölleen seuraavien kahden vuoden aikana ja kilpailuttamaan digitaalisten palveluiden toteuttajayritykset.

www.osaango.comTulevaisuuden Tekijät