Vuonna 2018 Tampereella toimintansa aloittanut Saab Teknologiakeskus on kasvanut merkittävästi jo ensimmäisinä toimintavuosinaan. Keskus työllistää jo 50 tuotekehitysinsinööriä ja toiveena on rekrytoida parhaita osaajia myös jatkossa.

Keskus keskittyy erityisesti elektronisen sodankäynnin laitteisiin sekä tutka- ja johtamisjärjestelmiin. Ratkaisuja kehitetään useisiin Saabin sensoriratkaisuihin, kuten Gripen-hävittäjiin. Keskuksessa luotavat teknologiset ratkaisut ovat uusia ja ainutkertaisia, Suomessa jopa täysin ennen näkemättömiä.

Teknologiakeskuksen tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Jani Pelkosen mukaan keskuksessa korostuvat innovatiivisuus, ketteryys sekä kokonaisvaltainen tuotekehitysosaaminen. Vuosittain neljännes koko konsernin liikevaihdosta käytetään t&k-hankkeisiin.

”Tuotekehitysyksikön avulla on mahdollista etsiä uusia asiakkaita ja toimialoja, mikä luo Saabille uusia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia”, Pelkonen summaa.

Saab on myös yksi Aalto-yliopiston neljästä strategisesta kumppanista ja sitoutunut investoimaan 20 miljoonaa euroa tutkimusyhteistyöhön sen kanssa. Yhteistyön tuloksia on tarkoitus käyttää laajasti osana tuotekehitystä. Yhteistyön puitteissa on käynnissä 10 tutkimushanketta, joiden parissa toimii 30 professoria, tutkijaa ja opiskelijaa Aallolta ja Saabilta.

MERKITYKSELLISTÄ TYÖTÄ JA HUIPPUTASOISET TYÖOLOSUHTEET

Yksittäiset hankkeet ja yhteistyö esimerkiksi puolustusvoimien kanssa voivat huomattavasti kasvattaa keskuksen toimintaa, vaikka toiminta ei olekaan niistä riippuvaista.

”Isompien projektikokonaisuuksien saaminen mahdollistaa kuitenkin meille niin sanotun orgaanisen kasvun”, Pelkonen toteaa.

Saabilta halutaan nostaa esille myös Teknologiakeskuksen rooli osana Suomelle tärkeää huoltovarmuutta. Kehitettävät teknologiat varmistavat Suomen itsenäistä toimintaa myös kriisioloissa.

”Suomessa huoltovarmuus on kriittistä puolustuksen toimivuuden kannalta ja olemme täällä turvaamassa myös sitä”, Pelkonen sanoo.

Teknologiakeskukseen on perustettu uusi johtamisjärjestelmien kehitysyksikkö takaamaan Suomen merivoimien huoltovarmuutta. Kasvun myötä keskus on muuttanut vuosi sitten täysin remontoituihin tiloihin. Toimitilat on suunniteltu ja toteutettu asiantuntijatiimin toiveiden mukaisesti. Huippuvarustellut, räätälöidyt laboratoriotilat takaavat korkeatasoiset työskentelyolosuhteet nyt ja jatkossa.

Teknologiakeskukseen perustetaan parhaillaan uutta yksikköä ja kasvun myötä keskus on muuttanut uusiin, huippumoderneihin tiloihin. Toimitilat on suunniteltu ja toteutettu asiantuntijatiimin toiveiden mukaisesti. Huippuvarustellut, räätälöidyt laboratoriotilat takaavat korkeatasoiset työskentelyolosuhteet nyt ja jatkossa.

SAAB AB
  • Pohjoismaiden suurin puolustusteollisuuskonserni
  • Liikevaihto: 3,4 mrd. €
  • Tilauskanta: 9 mrd. €
  • Henkilöstömäärä: 17 420
  • Henkilöstömäärä Suomessa: 150
  • Toimipaikat Suomessa: Helsinki, Espoo, Jyväskylä, Säkylä, Tampere, Turku

Facebook / Twitter: @SaabFI
www.saab.comTekoja Suomesta Tulevaisuuden Tekijät