TEH-Yhtiöt Oy on panostanut vahvasti strategiaan, joka perustuu rakennusalan totuttujen tapojen haastamiseen ja poikkeuksellisen laadun luomiseen. Voittavan strategian tiukka noudattaminen ja koko henkilöstön sitouttaminen mahdollistavat menestyksen.

TEH-Yhtiöiden strategia kumpuaa suoraan yrityksen sisältä, omien asiantuntijoiden kokemuksista ja toiveista.

”Substanssiosaajamme ovat pitkän linjan korjausrakentamisen asiantuntijoita. Heitä yhdistää se, että he ovat aiemman uransa aikana kokeneet tuskaa siitä, että asioita ei korjaushankkeissa tehdä kerralla kuntoon”, kuvailee yrityksen toimitusjohtaja Mika Kaukonen.

Lisäksi rakennusalalla taloyhtiöasiakkaita pidetään helposti kerta-asiakkaina, joiden asiakastyytyväisyyteen ei panosteta. Tämän yritys haluaa muuttaa. Strategian siemen alkoi itää oivalluksesta, että yritys huomasi käyttävänsä poikkeuksellisen vähän resursseja takuukorjauksiin.

”Strategiamme ydin eli se, että teemme asiat kerralla kuntoon, ei siis ole päälle liimattua vaan tulee talomme sisältä.”

TEH-Yhtiöt käyttää poikkeuksellisen paljon panoksia asiakastyytyväisyyden luomiseen. Asiakkaille annetaan luotettavaa, avointa tietoa sekä mahdollisuudet arvioida hankkeiden onnistuminen.

”Meitä kiitetään siitä, että annamme esimerkiksi taloyhtiöille seikkaperäisen ymmärryksen siitä, mitä hankkeet pitävät sisällään”, Kaukonen kertoo.

Kaksi vuotta sitten startanneen strategian toimivuus näkyy myös tuloksessa, liikevaihto on 12 kk jaksolla lokakuusta 2019 eteenpäin kasvanut 252 prosenttia. Kilpailutustenkin onnistumisprosentti on todella korkea.

STRATEGIAN JALKAUTUS TÄRKEIMMÄSSÄ ROOLISSA

TEH-Yhtiöillä uudet toimintatavat saadaan juurtumaan koko henkilöstöä sitouttamalla.

”Operatiivisella johtajallamme on tässä totta kai todella tärkeä rooli. Sen lisäksi alalle poikkeuksellisesti meillä on käytössä johdon käsikirja, joka esitellään esimerkiksi työnjohtajille jo rekrytointivaiheessa.”

Poikkeuksellinen on my.s yrityksen palkitsemisjärjestelmä, jossa tekijöille jaetaan puolet budjetoidun katteen jälkeen yli jäävästä tuotosta jokaisessa hankkeessa.

”Uskomme, että tulevaisuus tehdään strategian orjallisella noudattamisella. Tämän takia onnistumisten takana on se, miten hyvin porukkamme sitoutuu”, Kaukonen summaa.

www.tehsaneeraus.fiTulevaisuuden Tekijät