”Vahva asiakaskokemus ja datan hyödyntäminen ovat avaimia menestymiseen digitaalisessa maailmassa”, Katja Ahola korostaa.

Kun maailma digitalisoituu kiihtyvällä vauhdilla, voittajia ovat ne yritykset, jotka hyödyntävät muutosta ja rohkeasti tarttuvat uusiin mahdollisuuksiin.

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä ja rakentamisessa auttaa Murros, joka on Viria-konserniin kuuluvien Aureoliksen ja Bitfactorin uusi asiantuntijapalvelu. Murros tukee yrityksiä digitalisaation ja tietoohjautuvuuden edistämisessä ja erinomaisen asiakaskokemuksen luomisessa.

Toimitusjohtaja Katja Ahola Aureoliksesta kertoo, että asiakkaiden vaatimustaso on noussut.

– Digitaalisten ratkaisujen tulee olla intuitiivisia ja tuoda tekemiseen tehokkuutta ja dynaamisuutta. Tämä pätee niin yrityksen sisäisessä käytössä oleviin palveluihin kuin asiakkaiden käyttämiin digipalveluihin.

Ahola korostaakin, että nykyään kilpailuetua haetaan kahdesta suunnasta, tarjoamalla yrityksen omille osaajille mahdollisimman hyvät edellytykset työhön ja luomalla ylivertaista asiakaskokemusta. Datan yhä laajempi hyödyntäminen on olennaisessa roolissa molemmissa.

– Käytössä olevan datan määrä on räjähtänyt. Sen myötä yrityksillä onkin nyt aika ottaa seuraava menestystä tuova loikka. Datan lisäksi käyttöön otetaan esimerkiksi automatiikkaa ja robotiikkaa rutiininomaisiin tehtäviin, jotta oman henkilöstön aikaa vapautuu olennaiseen, hän esittelee.

Älykkäitä, ihmislähtöisiä ratkaisuja

Murros-palvelua ovat tuottamassa Aureoliksen ja Bitfactorin 300 asiantuntijaa. Yhdessä he palvelevat asiakkaita hyvin laajasti aina tiedolla johtamisen edistämisestä digitaalisten palvelukokonaisuuksien toteuttamiseen.

– Asiantuntijamme ovat esimerkiksi suunnitelleet VR:lle big dataja data-analytiikka-alustan, joka toimii pohjana entistä paremmalle verkko- ja mobiilisovellusten käyttökokemukselle ja syvemmälle liiketoiminnan ymmärtämiselle, Katja Ahola kuvailee.

– Yhdistämällä osaamisemme voimme lisätä asiakkaiden vetovoimaa luomalla heille sekä ihmislähtöisempiä että älykkäämpiä ratkaisuja, Ahola summaa.

Lisätietoja murros.comTulevaisuuden Suomi