”Yhteistyömme avulla voimme tarjota yrityksille kokonaisvaltaisempia palkitsemisen ratkaisuja, joissa yhdistyvät Elite Palkitsemispalveluiden palkitsemisen kehittämisen, vaikuttavuuden arvioinnin ja rahastotoiminnan sekä Henki-Fennian eläke- ja henkivakuutusten osaaminen”, Elite Palkitsemispalveluiden Jaakko Hänninen ja Henki-Fennian Kari Wilen korostavat yhteistyön tuottamia asiakasetuja.

Kokonaisvaltaisella palkitsemisella tuetaan yritystoiminnan menestymistä niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Palkitsemisen perimmäinen tavoite on varmistaa yrityksen elinvoimaisuus sitouttamalla, motivoimalla ja houkuttelemalla osaajat yritykseen”, palkitsemispalveluista vastaava johtaja Jaakko Hänninen Elite Palkitsemispalvelut Oy:stä kertoo. ”Yrityksissä olisikin hyvä pohtia, ohjaavatko heidän nykyiset palkitsemiskäytäntönsä kohti haluttuja tavoitteita.”

Taloudellisesti tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen palkitsemisen luomiseksi tarvitaan tietoa nykyisten ja tulevien palkitsemistapojen vaikuttavuudesta: ”Kokonaispalkitsemisen auditoinnilla saadaan analysoitua palkitsemistapojen toimivuus sekä niiden vaikutus motivoitumiseen – nähdään, mitkä tavat jo vaikuttavat, mitä asioita kannattaa kehittää ja mistä voidaan luopua tehottomina”, Hänninen jatkaa.

”Tarvittaessa meillä on myös uniikkia osaamista vertailutiedon tuomisesta auditointiin. Tämä osaltaan tukee kilpailuetua tuovan palkitsemisjärjestelmän suunnittelussa.”

 

Rahallinen kannustin on hyvä ja toimiva palkitsemisen tapa – huomiota kannattaa kiinnittää myös laajemmin palkitsemisen kokonaisuuteen

Suorat rahapalkkiot ovat varsin yleinen ja toimiva palkitsemisen tapa. Ajoittain niiden haasteena nähdään tarkoituksettoman lyhyt aikajänne. Jotta yritys pystyy varmistamaan pidemmän aikavälin onnistumisen, on rahabonusten rinnalle tai tilalle hyvä pohtia myös vaihtoehtoja ja täydennyksiä.

Kokonaispalkitsemisen auditointi pähkinänkuoressa
  • Tuottaa tietoa kokonaispalkitsemisen vaikuttavuudesta
  • Tunnistetaan motivoivia, sitouttavia ja parhaita osaajia yritykseen houkuttelevia palkitsemisen rakenteita sekä palkitsemisen kehityskohteita ja vaikuttavuuden suhteen tehottomia rakenteita.
  • Jokainen yritys on erilainen. Auditointi tarjoaa eväät yksilöllisen ja sitä kautta tehokkaan palkitsemismallin luomiseen.

Kiinnostus eri palkitsemisen tapoihin vaihtelee. Ikä, asema ja monet muut asiat painavat vaakakupissa: ”Esimerkiksi nuoremmat saattavat arvostaa suoraa rahabonusta, siinä missä pidempään työurillaan olleet miettivät jo toimeentuloa työuran jälkeen ja ovat kiinnostuneempia esimerkiksi vapaaehtoisista eläkeratkaisuista, kuten ryhmäeläkkeistä”, Henki-Fennian myynnistä ja asiakkuuksista vastaava johtaja Kari Wilen valottaa.

Palkkioiden rahastointi ja eläkevakuutusmaksut ovat tehokas tapa palkita sekä työntekijän että työnantajan kannalta, sillä sekä rahastoon menevästä rahasummasta että vakuutusmaksuista ei maksuhetkellä vähennetä sivukuluja. Verotkin maksetaan vasta varoja tai eläkettä nostettaessa.

”Yrityksissä olisikin hyvä pohtia, ohjaavatko heidän nykyiset palkitsemiskäytäntönsä kohti haluttuja tavoitteita.”

Palkitsemisen kokonaisuuden vaikuttavuutta lisää myös aineettomien palkitsemisen rakenteiden toimivuus. Aineettomia palkitsemisen muotoja ovat esimerkiksi ammatillinen kehitys, hyvä esimiestyö ja johtaminen sekä hyvät työnteon välineet ja ilmapiiri.

 

Yhteistyön tuloksena laajempi palkitsemisosaamisen ja -ratkaisujen tarjoama

Elite Alfred Bergin palkitsemispalvelut ja Henki-Fennia ovat yhdistäneet osaamistaan palkitsemisessa ja pystyvät sitä kautta tarjoamaan laaja-alaisesti tarkoituksenmukaisia palkitsemisen ratkaisuja rahastoista ryhmäeläkkeisiin, eli tarjoamaan palkitsemisen kokonaisvaltaista suunnittelua, toteuttamista ja hallinnointia.

”Palkitsemisessa onnistumisessa ei ole yhtä ja oikeaa geneeristä ratkaisua, vaan eri asiat sopivat erilaisille yrityksille. Auditoinnin avulla yrityksille löydetään heidän kilpailukykyään eniten edistävät ja myös taloudellisesti tehokkaimmat tavat henkilöstön palkitsemiseen”, Hänninen kertaa.

Wilen haluaa vielä painottaa sitä, että palkitseminen nähtäisiin yrityksissä pelkän kuluerän asemesta investointina: ”Palkitsemisen ei ole tarkoitus olla yrityksille maksuautomaatti. Usein tarkoituksena on, että palkitseminen realisoituu vasta tavoitteiden täyttyessä, jolloin osa hyvästä jaetaan sen ansaitseville työntekijöille.”

 

Mikäli kiinnostuit oman yrityksesi palkitsemisen kehittämisestä, ota yhteyttä Jaakko Hänniseen (jaakko.hanninen@eabgroup.fi) tai Kari Wileniin (kari.wilen@fennia.fi)

www.fennia.fiMenestyjät Tulevaisuuden Suomi