SOL Logistiikkapalvelut Oy ja SOL Kiinteistöpalvelut Oy tarjoavat kokonaisvaltaista ja kustannustehokasta palvelua, jonka avulla asiakkaiden oma fokus säilyy ydinliiketoiminnassa. SOLin työntekijät kokevat, että menestyksen takana on hyvä työilmapiiri ja ratkaisukeskeisyys.

SOL Logistiikkapalvelut tarjoaa laajaa kattausta logistiikka- alan palveluja. Suurin kilpailuetu on se, että asiakas vapautuu kysyntävirtojen kustannusriskeistä. Henkilöstövuokrauksen sijaan siis myös kohteen työnjohto on yrityksen hoidossa. – Ulkoistamisen hyödyt liittyvät pitkälti talouteen, sen avulla saadaan kustannussäästöjä, tuetaan asiakkaan kilpailukykyä, tehostetaan toimintaa ja annetaan mahdollisuus keskittyä ydinliiketoimintaan, kertoo aluejohtaja Minna Tuira.

Logistiikan kustannukset ovat tyypillisesti yksi merkittävimmistä menoeristä. Tuiran mukaan ulkoistamalla voidaan keventää yritysten kulurakennetta. Alalle tyypillisiä haasteita ovat esimerkiksi suuri volyymien vaihtelu, johon ulkoistus voi tuoda helpotusta.

Ulkoistamalla logistiikan palveluita, voidaan keventää yrityksen kulurakennetta.

– Saamme paljon kiitosta joustavuudesta. Asiakkaamme ovat meille yhteistyökumppaneita, joiden kehityskohteita pohditaan yhdessä, Tuira mainitsee.

SOL Logistiikkapalvelut pystyy jatkossa tarjoamaan yhä kattavampaa palvelua, koska se on aloittanut yhteistyön Sigma Trukit Oy:n kanssa.

– Nyt voimme varmistaa, että oikean henkilömäärän lisäksi käytössä on oikea määrä laitteita. Esimerkiksi trukkien seisottaminen on kallista, tämä voi siis tuoda selvää kustannussäästöä asiakkaille.

Yksi tärkeistä asiakasryhmistä on kaupan ala, jolle ulkoistaminen voi olla tapa ennakoida kuluja ja vähentää logistiikkaan liittyvää omaa työkuormaa.

– Asiakkaille tämä on helppoa, koska heidän ei tarvitse huolehtia suorittavasta työstä tai siihen liittyvästä toimistotyöstä, kertoo palveluesimies Tero Moilanen.

Yhtenä tärkeänä kilpailuetuna SOLille on hyvä työviihtyvyys ja osaava johtaminen, tämä näkyy myös asiakkaalle päin.

– Meillä on hyvä rento ilmapiiri, jonka myötä porukka myös pysyy meillä pitkään. Itse pyrin olemaan helposti lähestyttävä ja joustava, Moilanen kuvailee SOLin työskentelytapaa.

SOL Kiinteistöpalveluiden uudessa sopimusmallissa huomioidaan kokonaisvastuu kiinteistöstä.

Kokonaiskuva helpottaa kiinteistöjen hoitoa

Myös SOL Kiintestöpalvelut Oy panostaa kokonaisvaltaiseen ja asiakkaiden arkea sujuvoittavaan palveluun.

– Tavoitteenamme on nostaa kiinteistöpalvelualan laatu uudelle tasolle. Tätä tavoitetta vasten olemme kehittäneet uuden sopimusmallin, jossa otamme kokonaisvastuun kiinteistöstä. Olemme tunnistaneet, että tyypillisesti eri palveluntarjoajien välillä voi olla jopa päällekkäisyyksiä, mutta kokonaisvastuuta kiinteistönhoidosta ei kanna kukaan, toteaa SOL Kiinteistöpalvelut Oy:n myyntipäällikkö Niko Nissinen.

Lisäksi palvelujen laatua nostetaan keskittymällä tiedolla johtamiseen ja henkilökohtaiseen palveluun. Nissisen mukaan yrityksen tehtävän on luoda työnjohdolle edellytykset henkilökohtaisten asiakaskontaktien ylläpitämiseen.

Käytännön palveluina SOL Kiinteistöpalvelut hoitaa niin päivittäisiä, teknisiä töitä ja talonmiestöitä kuin auttaa elinkaaren turvaamiseen liittyvissä suuremmissa linjoissa, kuten investoinneissa tai modernisoinneissa.

– Tärkeintä on totta kai, että arki pyörii, mutta tiedolla johtaminen ja yhteinen suunnitelma asiakkaan kanssa takaavat kiinteistön toiminnallisuuden pitkällä aikavälillä, Nissinen vetää yhteen.

www.sol.fiTekoja Suomesta Tulevaisuuden Suomi