Kansainvälisen Borealis-konsernin Porvoon tuotantolaitokset panostavat vahvasti vastuullisuuteen. Yrityksessä kehitetään mahdollisimman helposti kierrätettäviä muovimateriaaleja ja kierrätysprosesseja sekä etsitään vaihtoehtoja, joilla hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää.

Borealis valmistaa Porvoon Kilpilahdessa muovin raaka-aineita, lisäksi toimipaikalla on innovaatiokeskus, joka kehittää ja testaa uusia ratkaisuja omilla koe tehtailla. Yrityksen fokuksessa on erityisesti kaksi asiaa, turvallisuus ja vastuullisuus.

Innovaatiokeskuksen ja lisensoinnin päällikkö Tarja Korvenojan mukaan muovin vastuullisen käytön ytimessä on kiertotalouden periaatteiden noudattaminen.

– Jo muovin valmistaminen täytyy tehdä ympäristövastuullisesti, esimerkiksi kierrätettävistä materiaaleista ja suljetussa kierrossa, jolloin mitään ei päädy luontoon. Käytön jälkeen muovi tulee saada mahdollisuuksien mukaan uudelleen käyttöön.

Korvenoja näkee Borealiksen aseman raaka-aine valmistajana hyväksi siinä, että sen valmistamat polyeteeni ja polypropeeni ovat kierrätettäviä. Yritys pyrkiikin lähtökohtaisesti kehittämään jo suunnitteluvaiheessa tuoteratkaisuista helposti kierrätettäviä, esimerkiksi monomateriaali-, eli yksikerrosratkaisujen avulla.

– Olen hyvin ylpeä innovaatio toiminnastamme. Tällä hetkellä kehitämme esimerkiksi omaa teknologiaa kemialliseen ja mekaaniseen kierrätykseen.

Oikeassa paikassa muovi on ympäristöystävällisin vaihtoehto

– Muovi on hyvin tekninen tuote ja siksi myös arvokas. On hyvä muistaa, että muovia ei kannata korvata muulla materiaalilla siellä, missä se on toiminnallisesti tai ympäristön kannalta paras vaihtoehto, Korvenoja huomauttaa.

Borealiksen mukaan arvokkaita käyttökohteita ovat esimerkiksi kestävyyttä vaativat paineelliset vesiputket, kaapelointi eristeet, keveyttä ja polttoaineen säästöä tuovat autonosat tai elintarvikkeiden säilyvyyttä lisäävät pakkaukset.

Borealiksen tavoitteet ovat korkealla kierrätyksen lisäämisen osalta. Vuoteen 2025 mennessä sen tuotteista 350 kilotonnia on tehty kierrätettävästä materiaalista, tämä on kolmasosa koko EU:n tavoitteesta.

– Pyrimme muutenkin konkreettisiin tekoihin sanojen sijaan, olemme mukana esimerkiksi Indonesian STOP-hankkeessa, jolla pyritään saamaan kierrätykseen muuten mereen päätyvää jätettä.

Borealis on sitoutunut myös Kemianteollisuuden hiilineutraalisuus tavoitteeseen ja rakentanut tätä varten oman hiilineutraalisuus tiekartan.

– Vuoteen 2030 mennessä puolet käyttämästämme energiasta tulee uusiutuvista lähteistä, esimerkiksi tuulivoimasta. Lisäksi olemme mukana tutkimus- ja kehityshankkeissa, joissa haetaan tapoja vähentää hiilidioksidipäästöjä, Korvenoja summaa.

borealisgroup.comTulevaisuuden Suomi