Vaivaton, rakentamista tehostava ja nopeamman sääsuojan tarjoava elementtikatto on tuttu erityisesti teollisuusrakennuksista, mutta kerrostaloissa kattoelementtien käyttö on toistaiseksi ollut melko harvinaista. KerabitPro Oy on nyt mukana useammassa käynnissä olevassa tai alkavassa rakennushankkeessa, jossa elementtikattorakennetta käytetään kerrostalossa.

Ari Hoikkala KerabitPro Oy:stä kertoo, että yritys asentaa kattoelementit osaksi Tuusulaan rakentuvaa kerrostaloa.

– Olemme olleet tässä projektissa mukana hankesuunnittelusta lähtien, suunnittelemassa parasta ratkaisua. Myös muutama muu kerrostalohanke on toteutumassa lähiaikoina ja näen, että hankkeiden määrä tulee ehdottomasti jatkossa lisääntymään selvästi.

Tehdasrakenteiset kattoelementit tuovat kattorakenteen työmaalle yhtenä kappaleena. Esivalmistusasteen nostaminen tekee rakentamisesta työmaalla sujuvampaa ja parhaimmillaan myös kustannustehokkaampaa. Kattoelementtien osalta tärkein hyöty liittyy nopeaan säältä suojaamiseen.

– Joissain kohteissa muuta säänsuojaa ei tarvita ollenkaan, jolloin puhutaan merkittävästä kustannussäästöstä. Toinen etu on räystäsrakenteiden saaminen työmaalle valmiina. Varsinkin ahtailla tonteilla tämä helpottaa rakentamista, Hoikkala toteaa.

Kerabit Naturessa merkittävä osa bitumista korvataan mäntyöljyllä.

Ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja kattorakentamiseen

KerabitPro on elementtiosaamisen ohella panostanut viime aikoina vahvasti ympäristöystävällisten ratkaisujen innovoimiseen, joista osalle esimerkiksi aurinko- ja viherkatot saattavat olla jo tuttuja.

KerabitPro Oy:n emoyhtiö Nordic Waterproofing Oy on tuonut markkinoille myös Kerabit Naturen, joka on markkinoiden vähähiilisin vesikate. Osa katteessa käytetystä bitumista on korvattu mäntyöljyllä. Mäntyöljyyn sitoutunut hiili kompensoi tuotteessa käytetyn bitumin hiilidioksidipäästöt.

Panostus tuotteeseen voi tuoda rakentamiseen merkittävää hiilipäästöjen vähentämistä, koska vesikatteen osuus rakennukseen käytettyjen materiaalien päätöistä on jopa neljännes. Tiukkeneva lainsäädäntö myös ohjaa rakentajia huomaamaan päästövaikutukset yhä tarkemmin.

– Tärkeää on kuitenkin huomata, että Kerabit Nature -tuotteiden vedeneristysominaisuuksista ei ole tingitty suhteessa perustuotteisiin. Tarjoamme siis yhtä laadukkaan tuotteen, mutta ympäristöystävällisempänä, Hoikkala summaa.

www.kerabit.fiTulevaisuuden Suomi