Tietojärjestelmät ovat avainroolissa toiminnan kehittämisessä. Kuntasektorilla on kuitenkin jumiuduttu tilanteeseen, jossa nykyiset järjestelmät ovat vanhentuneita ja estävät digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisen. Oy Abilita Ab peräänkuuluttaa nyt kunnilta rohkeutta kilpailuttaa IT-palvelut, jotta tietojärjestelmät saadaan vastaamaan nykypäivän tarpeita.

Moni kunta käyttää kymmeniä vuosia vanhoja tietojärjestelmiä, joiden ohjelmistotekniset ratkaisut ovat vanhentuneita. Monessa kunnassa digitalisointi on aloitettu asiakaspalvelusta, mutta samalla back office -tietojärjestelmien kehittäminen on jäänyt toissijaiseen asemaan.

Oy Abilita Ab:n myyntijohtaja Frej Salmelan mukaan tilanteeseen on päädytty monen syyn summana, joista esimerkiksi tietojärjestelmän uusimisen kustannukset ja henkilöstöresurssipula ovat merkittäviä. Yhtenä ratkaisuna Salmela esittää entistä rohkeampaa otetta kilpailuttamiseen.

– Kilpailuttaminen ei ole rakettitiedettä. Kehotan kuntia kilpailuttamaan itse ja mahdollisimman yksinkertaisesti, hän toteaa. Ilman kilpailuttamista kunnat voivat joko hankkia palvelut in house -mallilla tai ulkoistamalla. Salmelan mukaan kumpikaan malli ei ole ongelmaton.

– Ulkoistamalla voidaan ratkaista resurssiongelmia, mutta harvemmin tietojärjestelmäpuutteita, elleivät kunnat sitten itse osaa vaatia enemmän myös palveluntarjoajan tietojärjestelmiltä. Sama haaste vaivaa myös inhouse-hankintoja. Kun kilpailutusta ei järjestetä, joudutaan tyytymään siihen ainoaan vaihtoehtoon, joka on tarjolla.

Kuntayhteistyöllä helpommin eteenpäin

Salmelan mukaan kuntayhteistyötä kasvattamalla voidaan taklata taloudellista ja resurssihuolta. Yhteistyössä kunnat pystyvät hankkimaan suurempia kokonaisuuksia edullisemmin.

– Kunnista merkittävä osa on pieniä, joten parhaan tuloksen voikin saada naapurikuntien välisellä yhteistyöllä, sen sijaan, että palveluita hankitaan yksitellen isoilta toimijoilta, joille pienten kuntien tarpeet eivät ole prioriteetti.

Salmela haluaa ravistella kuntia huomaamaan mahdollisuuksien rikkaus niin toimintatavoissa, palveluntarjoajissa kuin tietojärjestelmissä. Yhteen tai kahteen kilpailevaan vaihtoehtoon ei kannata tyytyä.

– Julkinen kilpailutus ei ole ainoa tapa edetä, mutta eri palveluntarjoajat ja järjestelmät kannattaa aina kartoittaa perin pohjin ennen kuin linjauksista päätetään, hän summaa.

 

Oy Abilita AB tarjoaa 35 vuoden kokemuksella integroituja ja skaalautuvia tietojärjestelmäratkaisuja kuntien talous- ja henkilöstöhallintoon, varhaiskasvatukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Palvelut kattavat kaiken konsultoinnista käyttäjätukeen ja järjestelmien jatkuvaan kehittämiseen.

abilita.fiTulevaisuuden Suomi