Medikumppani on yksi Suomen kokeneimpia terveydenhuollon HR-kumppaneita. Viime vuonna yrityksen liiketulos kasvoi noin 100 prosenttia. Yrityksessä uskotaan, että hyvä ihmisten johtaminen ja hyvinvoinnin edistäminen takaa menestyksen.

Korona on koetellut voimakkaasti myös henkilöstöpalvelualaa. Tästä huolimatta onnistuimme kasvattamaan sekä liikevaihtoamme että -tulostamme. Vahvaan kasvuun vaikutti se, että aloimme tehdä asioita toisin ja keskityimme parantamaan eritoten työhyvinvointia, Medikumppanin toimitusjohtaja Teija Koskinen kuvailee.

Koskisen mukaan työhyvinvointi tulisi nähdä osana yrityksen bisnesstrategiaa, eikä hyvinvointia tulisi rajata vain työssä jaksamiseen tai ergonomiaan.

– Työviihtyvyys, tunneilmapiiri ja arvostuksen osoittaminen vaikuttavat merkittävästi ihmisten työhyvinvointiin. Hyvinvoivat työntekijät ovat sitoutuneempia, tuloksekkaampia ja näin yritykselle taloudellisesti merkittävä voimavara, Koskinen toteaa.

Hyvä työilmapiiri muodostuu arkipäiväisistä teoista

– Tiimissämme kaikilla on mahdollisuus olla oma itsensä. Jokaista rohkaistaan myös ylittämään itsensä, epäonnistumiset sallien, vain siten voimme oppia uutta. Otan työntekijät myös osaksi päätöksentekoa, sillä heidän mielipiteensä ovat minulle tärkeitä, kertoo Koskinen oman tiimin dynamiikasta.

Arkipäiväisillä asioilla on merkitystä. Työhyvinvointiin panostettiin viime vuonna niin toimiston viihtyvyyttä lisäämällä kuin viikoittaisilla tiimin lenkeilläkin. Hyvä fiilis ja kunnioitus näkyy palautteissa.

– Yksi työntekijöistämme kuvaili, että tiimissämme on pelkästään vahvoja lenkkejä. Se kertoo aika paljon keskinäisestä arvostuksesta, Koskinen kuvailee. Hän uskookin tunnetaitoisen johtamisen olevan todellinen menestystekijä. – Tunnetaidot ymmärretään helposti väärin, päänsilittelyksi. Oikeasti tunnetaitoinen johtajuus merkitsee selkeitä rajoja, epäkohtiin puuttumista, niiden ratkomista, tasaarvoa ja keskinäistä kunnioitusta. Juuri niitä asioita työntekijät tutkitusti kaipaavat.

Medikumppanin toimitusjohtaja Teija Koskinen

Työhyvinvointia voi ja pitää edistää myös henkilöstöpalvelualalla

Hallinnollisesta roolista huolimatta myös henkilöstöpalveluyrityksellä on mahdollisuus vaikuttaa kentällä operoivien työntekijöidensä hyvinvointiin.

– Toimimme avaimet käteen -periaatteella: Autamme lupahakemuksissa, joskus jopa muutoissa, ja tarjoamme joustoa työvuoroihin. Näin ammattilaiset saavat keskittyä työhönsä, me hoidamme muun, Koskinen kertoo.

– Viime vuonna aloimme järjestää myös tunnetaitotestejä ja -valmennuksia, joiden avulla tuemme Medikumppanin lääkäreiden ja hoitajien ammatillista osaamista ja työssäjaksamista. Työhyvinvointiin panostaminen ei myöskään aina vaadi suuria euroja. Puhelu ja kuulumisten kysyminenkin jo riittää, Koskinen kertoo.

Tyytyväisyys heijastuu myös asiakkaalle

Koskisen mukaan työhyvinvointi on merkittävä liiketoiminnallinen ja asiakastyytyväisyyteen vaikuttava asia.

-Kun työntekijämme voi työssään hyvin, heijastuu hyvinvointi ja positiivinen energia myös asiakkaalle. Turhia poissaolojakaan ei juuri synny. Hyvinvoiva työntekijä on siis kaikkien etu.

– Suomi tarvitsee lisää työyhteisöjä, joissa hyvinvoinnin rakentaminen on tärkeä strateginen tavoite, tulos kulkee vierellä. Näissä yrityksissä on myös vetovoimaa ja ne menestyvät globaalisti. Osoitimme tämän juuri todeksi, Koskinen summaa.

 medikumppani.fiTulevaisuuden Suomi