Hämeen ammatti-instituutin järjestämässä johtamiskoulutuksessa opiskelija oppii tunnistamaan sekä omia vahvuuksiaan että kehittämisalueitaan, joiden vahvistamiseen hän saa koulutuksessa lisävalmiuksia, kertovat Tarja Hovila (oik.) sekä Pia-Maria Haltia.

Naiset ovat kiinnostuneita kehittämään omaa toimintaansa ja johtajuuttaan sekä tarkastelemaan kriittisesti omaa toimintaansa. Näin voi päätellä Hämeen ammatti-instituutin (HAMI) johtamisen tutkinnon suorittaneista opiskelijoista 20 vuoden ajalta: heistä 75 prosenttia on naisia.

Hämeen ammatti-instituutti on monialainen oppilaitos, jossa voi suorittaa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. HAMI järjestää myös lähiesimiestyön ammattitutkintoa. HAMIn tarjontaan kuuluu myös työnohjaus sekä muut työyhteisöjen kehittämispalvelut.

“Erikoisammattitutkinnon suorittamisen aikana käydään läpi kaikki johtamisen osa-alueet. Opiskelija kehittää johtamistyöskentelyään omassa työyhteisössään ja tämä tuo lisäarvoa myös yritykselle”, selvittää rehtori Tarja Hovila.

“Tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan aina opiskelijakohtaisesti. Lähiesimieskoulutuksessa voi olla omaa esimiestyötään aloittelevia, erikoisammattitutkinnon suorittajat ovat kokeneita esimiehiä, jotka haluavat kehittää omaa johtamistaan”, kertoo vararehtori Pia-Maria Haltia.

 hami.fiInnovaatiot Tulevaisuuden Suomi