Kiertotalouden huomioiminen yritystoiminnassa on edellytys Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi, mutta siitä on myös ammennettavissa merkittäviä yhteistyöetuja. Pohjanmaalla Vaasan ja Pietarsaaren seudulla sekä Kristiinankaupungissa ja Närpiössä on lyöty viisaat päät yhteen ja tehty kiertotalouden tiekartta ja käytännönläheinen toimintasuunnitelma yrityksille.

Erityisesti pk-yrityksissä arvostetaan sitä konkreettista apua, mitä Vaasan seudun kehitys VASEK, Dynamo Närpes, Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus ja Concordia Pietarsaaren seudulla tarjoavat Pohjanmaan muuttuvaan yritystoimintaan.

”Olemme yhteistyössä kehitysyhtiöiden, Rannikko-Pohjanmaan kuntien ja yritysten kanssa rakentaneet kiertotalouden ja vastuullisuuden tiekartan sekä käytännönläheisen toimintasuunnitelman esimerkkeineen alueittemme yrityksille”, kertoo Vaasan seudun kehityksestä projektipäällikkö Göran Östberg.

Ilmainen lounas voi sittenkin olla mahdollista

Sen sijaan, että yrityksille olisi tyydytty lähettämään esitys kiertotalouden visioista ja vaatimuksista sekä niiden edellyttämistä merkittävistä muutostoimenpiteistä, tiekartassa annetaan konkreettista apua, kuinka päästä alkuun niin tavoiteasetantaan, tehtävälistaan kuin keinovalikoimaan.

”Vastaamme kysymyksiin, jaamme kokemuksia, opastamme käytännön tasolla, luotsaamme yrityksiä verkostoitumaan ja tarvittaessa etsimme sopivia kontakteja – veloituksetta. Kaksikielisinä poimimme toimivia esimerkkejä myös Ruotsista ja muista pohjoismaista. Kiertotalouden etujen saavuttaminen helpottuu ja saa buustia”, lisää projektipäällikkö Tomas Knuts Concordia Pietarsaaren seudun kehitysyhtiöstä.

Uudenlaisen yritysyhteistyön voimaa

”Oleellista yrityksissä on ymmärtää, että on reagoitava nyt, jotta saavutetaan riittävä valmius hyödyntää uusia kilpailuetuja ja mahdollisuus harjoittaa tuloksellista liiketoimintaa tulevaisuudessa. Kerron esimerkin. Kun Aikaisemmin maatiloilla heinäpaalien muovikääreet hävitettiin jätteinä, nyt niitä voidaan uusiokäyttää. Yritysyhteistyöllä seurauksena kääreet noudetaan voi tilata sopivana ajankohtana kännykkäsovelluksella puhdistettavaksi ja jatkotoimitettavaksi uusiokäyttöön. Yksin tässä ketjussa useampi paikallisyritys saa yhdessä luotua uutta liiketoimintaa”, kuvailee projektipäällikkö Rasmus Hautala Närpiön Dynamosta.

Pohjanmaalla on edelläkävijän ottein asetettu selkeä tavoite olla Pohjolan vastuullisin maakunta. ”Monialainen yhteistyömme mahdollistaa uudenlaiset toimintamallit ja uudenlaisen osaamisen syntymisen”, kolmikko vahvistaa.

Kestävän kehityksen ja kiertotalouden tiekartta osoitteessa www.vasek.fi/cerm-tiekarttaInnovaatiot Tulevaisuuden Suomi