Meilahden leikkaussalin PET-muovin keräys

HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan strategiassa huomioidaan hiilineutraaliuden, ympäristövastuun ja kiertotalouden vaatimukset. Päämäärä on kestävän kehityksen noudattaminen kaikessa toiminnassa.

Sairaanhoito kuluttaa paljon energiaa ja materiaaleja, mutta vastuullisilla valinnoilla ympäristökuormitusta voidaan vähentää, kertoo ympäristöhallinnon päällikkö Mirja Virta HUS Ympäristökeskuksesta.

Osa HUSin ympäristöohjelmaa on energia- ja materiaalitehokkuus. Jätteiden kierrätys on olennaisessa roolissa. Kierrätettävää muovia HUSissa kerättiin viime vuonna 68 tonnia.

– Yhä enemmän kiinnitämme huomiota jätteen vähentämiseen, ei pelkästään kierrätykseen, sanoo Meilahden tornisairaalan teho-osastolla työskentelevä sairaanhoitaja Jouni Hilvo.

HUSissa henkilöstöä koulutetaan ympäristötyöhön ja kannustetaan ympäristötekoihin työarjessa ja liikkumisessa.

– Viime vuonna saimme HSL:n ja Motivan myöntämän

Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustuksen kestävän liikkumisen tueksi tehdystä työstämme, Virta kertoo.

Vuonna 2030 HUS aikoo olla hiilineutraali. Askelia sen eteen otetaan suunnitelmallisesti, ilmastotiekartta laaditaan tänä vuonna. Jo viime vuonna HUS pienesi hiilijalanjälkeään merkittävästi siirtymällä sähkönkulutuksessa bioenergian käyttöön.

hus.fiTulevaisuuden Suomi