Seitsemän kunnan alueella toimivan Essoten Tilannekeskus on jatkuvasti tietoinen koko sote-organisaation asiakas- ja potilasvirroista.

Tilannekeskus eli Tike on mullistanut Essoten toimintoja. Ensimmäistä kertaa koko sote-kuntayhtymän potilas-, asiakas- ja henkilöstötilanteesta saadaan ympäri vuorokauden tilannekuvaa.

Seitsemän kunnan alueella toimivan Essoten henkilöstöä, asiakkaita ja liikkuvia yksiköitä ohjataan nyt huomattavasti aiempaa täsmällisemmin.

– Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio otti loikan eteenpäin koko kuntayhtymän alueella. Essotesta on tullut maan ensimmäinen tilannejohdettu sote-organisaatio. Tiken avulla toimintaa on pystytty organisoimaan nopeasti täysin uusiin kuvioihin koronan aiheuttamissa muutoksissa, kuvailee terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Erityisen suurta helpotusta Tike on tuonut potilasvirtojen ohjailuun koko kuntayhtymässä. Tiken kenttäjohtajalle kotihoidosta ja palveluasumisesta tulevien konsultaatiopuhelujen määrä nousi viime vuoden lopulla noin 500:een kuukaudessa.

Asiakkaan tilannetta ja käytössä olevia resursseja arvioidaan tilannekohtaisesti. Tarvittaessa asiakkaan luokse lähtee kotihoito, kotisairaala tai ensihoito. Noin 60 prosenttia Tiken puheluista päättyy siihen, että asiakas saa avun kotona. Tarpeettomat päivystyskäynnit ovat vähentyneet.

– Tilannekeskus on vähentänyt ensihoidon käyntejä myös hoito- ja hoivalaitoksissa lähes 20 prosenttia, kertoo päivystyspalveluiden palvelupäällikkö Marko Pylkkänen.

Essoten jatkohoitoprosessit ovat myös tehostuneet. Tike sijoittaa kuukaudessa noin 300 potilasta, hyödyntäen koko Essoten vuodeosastokapasiteettia. Jatkohoitopaikan odottaminen on lyhentynyt Tiken ansiosta liki neljästä vuorokaudesta alle yhteen.

– Tilannekuva yksiköistä mahdollistaa sujuvan potilasvirran ja asiakkaalle tarkoituksenmukaisen jatkohoitopaikan, kertoo tilannekeskuksen projektipäällikkö Kirsikka Tynkkynen.

Tiken kenttäjohtajat toimivat virka-ajan ulkopuolella päivystävinä esimiehinä. Vanhus- ja vammaispalvelujen kotihoidossa kotihoidossa ja asumispalveluissa henkilöstö voi keskittyä omaan työhönsä, kun päivystävä esimies huolehtii sijaisten hankinnasta.

– Päivystävä esimies on todella merkittävä muutos, varsinkin kun henkilöstön saatavuus on vaikeutunut. Uudesta toiminnasta on seurannut myös yhteistä kehittämistä ja oppimista, kertoo kotihoidon palvelupäällikkö Maija Loponen.Tulevaisuuden Suomi