Johtaja Janne Murtoniemi mitätöi asunto-osakekirjan Maanmittauslaitoksen arkistossa.

Suomessa on käynnissä iso digitaalinen murros, kun huoneistojen paperiset osakekirjat vaihtuvat sähköisiksi omistajamerkinnöiksi. Tietojen kerääminen Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään vaatii monien toimijoiden työpanosta.

Huoneistotietojärjestelmään kootaan tiedot osakehuoneistoista sekä niiden omistajista ja panttauksista. Järjestelmän tärkeimpiä tavoitteita ovat tiedonsaannin parantaminen sekä asuntokaupan sujuvoittaminen.

”Asunto on monen suomalaisen tärkein omaisuus, mutta silti niistä ei ole saatavilla tietoa keskitetysti. Paperisten osakekirjojen siirtely paikasta toiseen rajoittaa koko alan sähköisten palveluiden kehittämistä”, kertoo Maanmittauslaitoksen kirjaamisprosessin johtaja Janne Murtoniemi.

Uudet taloyhtiöt ovat perustamisestaan lähtien huoneistotietojärjestelmässä. Vanhojen, ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden tiedot eivät siirry rekisteriin automaattisesti, ja nyt käynnissä onkin tietojen kerääminen. Vanhoja taloyhtiöitä on Suomessa noin 90 000.

”Tietojen kerääminen on suuri urakka. On tärkeää hahmottaa, että vanhojen taloyhtiöiden tiedot siirretään huoneistotietojärjestelmään kahdessa vaiheessa. Ensiksi taloyhtiön pitää siirtää osakeluettelo Maanmittauslaitoksen ylläpidettäväksi vuoden 2023 loppuun mennessä”, Murtoniemi selittää.

Toisessa vaiheessa eli sen jälkeen, kun osakeluettelo on siirretty, osakkeenomistaja voi hakea sähköistä omistajamerkintää. Hakemukseen on liitettävä alkuperäinen paperinen osakekirja, jonka Maanmittauslaitos mitätöi.

”Mitä nopeammin taloyhtiöt ja osakkaat toimivat, sitä nopeammin saamme huoneistotietojärjestelmän hyödyt koko yhteiskunnan käyttöön”, kiteyttää Murtoniemi.

Lue lisää maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot

Teksti: Suvi Takala
Kuva: Mika NuorvaInnovaatiot