Saara Karhu Sales & Recruitment Consultant ja Marjukka Nieminen CEO

Rekrytoinnin kumppanina toimiva Helmitehdas Oy panostaa avoimeen otteeseen ja laadukkaaseen hakuprosessiin. Laadukkaasti kasvava yritys uskoo, että oikeilla rekrytoinneilla asiakkaat saavat mitattavaa lisäarvoa.

Vuonna 2015 perustettu Helmitehdas tekee rekrytointeja tarkoin valituille huippuasiakkaille etenkin Suomessa, mutta myös ulkomailla. Tähtäimessä on toiminta-alueen kasvattaminen erityisesti Pohjoismaissa seuraavan muutaman vuoden aikana.

”Rekrytoimme erityisesti liiketoiminnan ytimessä toimivia asiantuntijoita, kuten johdon, myynnin, markkinoinnin, viestinnän ja talouden osaajia. Rekrytoinneista 90 prosenttia tapahtuu suorahaun kautta”, kertoo Helmitehtaan perustaja ja toimitusjohtaja Marjukka Nieminen.

Nieminen korostaa laadun merkitystä onnistuneessa rekrytointiprosessissa. Hänen mukaansa työtä tehdään tunteja laskematta, kunnes juuri oikea profiili rooliin löytyy. Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen on avainasemassa.

”Onnistumisen edellytys on, että saamme aidon kuvan asiakkaasta ja oikean tiedon tarvittavasta profiilista. Voisi sanoa, että meidän täytyy käytännössä olla asiakkaalla töissä, jotta ymmärrämme, miten he toimivat”, hän kuvailee.

Asiakasyritysten palautteista voidaan päätellä, että Helmitehdas on pystynyt ymmärtämään heidän tarpeitaan hyvin. Asiakkaat kokevat, että rekrytoinnit tuovat liiketoimintaan mitattavaa arvoa.

Reilu ja inhimillinen hakuprosessi

Kilpailu parhaista osaajista käy monella alalla kiivaana ja rekrytoijalla on tärkeä rooli asiantuntijaa etsivän yrityksen kasvoina. Helmitehtaalla nähdään, että he myyvät asiakasyritystään kandidaateille.

”Emme kuitenkaan koskaan halua ylimyydä. Meidän tulee kertoa myös kehityskohteet ja pystyä avaamaan kandidaatille selkeästi yrityksen tarve, organisaatiokulttuuri ja arvomaailma”, Nieminen kertoo.

Hänen mukaansa sillä on iso merkitys, että jokainen kandidaatti kohdataan myös asiakkaana. Inhimilliset kohtaamiset ja hyvä jälkihoito koetaan tärkeiksi. Tällä hetkellä Helmitehdas saa käyttää osaamistaan myös omaksi hyväkseen, kun kasvavaan yritykseen haetaan useita uusia asiantuntijoita.

”Meillä on jo nyt asiakkaina toimialojensa parhaita. Haluamme pitää tästä kiinni ja kasvaa laadukkaasti fokusalueellamme”, Nieminen kuvailee.

www.helmitehdas.fiInnovaatiot