ALANSA EDELLÄKÄVIJÄ KEHITYS- JA YMPÄRISTÖASIOISSA

 

Perheyritys Finnfoam Oy on uskonut jo pitkään ympäristöasioiden nousevan rakennusalalla. Finnfoam onkin ollut mukana lukuisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa sekä kehittänyt ympäristöystävällisempiä kokonaisratkaisuja nykyisistä tuotteistaan.

Henri ja Teppo Nieminen johtavat toisessa sukupolvessa kasvavaa ja kehittyvää Finnfoam-konsernia.

Energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys ovat aina olleet Finnfoamin kehitystyön avainsanoja. Esimerkkeinä Finnfoamin valmistukseen kehittämä tuotantotekno logia hyödyntää ponneaineena muun teollisuuden sivutuotteena syntyvää hiilidioksidia ja kaikki tuotannosta syntyvä leikkuujäte kierrätetään uudelleen tuotantoon. Lisäksi Finnfoam on kannustanut alan toimijoita kierrättämään rakennustyömaiden leikkuujätteet uudelleenkäytettäväksi FF-Kierrätyssäkkipalvelulla.

Tuotekehityksessä kiinnitetään erityistä huomiota tuotteiden luotettavuuteen, kestävyyteen, asentamisen helppouteen ja materiaalitehokkuuteen. Viimeisin markkinoille tuotu FF-FLOOR-lattiaratkaisu on materiaali- ja energiatehokas ratkaisu, sillä se käyttää jopa 30 % vähemmän betonia.

Tavoitteena on myös vastata asiakkaiden tarpeisiin, lisätä tehokkuutta työmaalla ja sujuvoittaa rakennusprojekteja. Jopa 300 mm paksut Finnfoam-eristeet sekä pilari- ja anturamuotit ovat esimerkkejä ratkaisuista helpottamaan ja nopeuttamaan työntekoa.

PITKÄIKÄISET JA KOSTEUSTEKNISESTI TURVALLISET RATKAISUT

Alhaisen hiilijalanjäljen saavuttamisessa korostuvat ratkaisujen pitkäikäisyys ja materiaalitehokkuus. Esimerkiksi laadukkaalla ja kestävällä routaeristyksellä voidaan vähentää merkittävästi massanvaihtoja sekä estää routavaurioiden syntyminen kaikissa olosuhteissa.

Hyvin tehty routasuojaus onkin talon- ja infrarakentamisen tärkeimpiä perusasioita. Finnfoam on käytetyin routaeriste muun muassa teiden, pihojen sekä rautateiden eristämisessä, sillä se säilyttää eristyskykynsä vaativissakin olosuhteissa muuttumattomana. Sen yhtenäinen ja suljettu solurakenne takaa hyvän lujuuden, vettymättömyyden, tiiviyden ja lämmöneristävyyden olosuhteista riippumatta.

”Me Finnfoamilla tuemme hiilijalanjäljen pienentämistä sekä uusilla rakennusvaiheen ratkaisuilla että hyvällä lämmöneristyksellä, joka on merkittävin käytönaikaisten päästöjen pienentäjä”, sanoo Finnfoam Oy:n toimitusjohtaja Henri Nieminen.

TULEVAISUUDEN BIOERISTE RUUANTUOTANNON TÄHTEISTÄ

Finnfoam on mukana prosessissa, jolla valmistetaan ensimmäisenä maailmassa kompostoituvaa biomuovia ruoka- ja rehutuotannon sivu virroista.

Hankkeessa ovat mukana Brightplus, VTT ja Nordic Soya. Pilottitehdas tullaan rakentamaan Uuteenkaupunkiin vuosien 2021–2022 aikana.

Finnfoam aikoo tulevaisuudessa hyödyntää uutta biomuovia rakennusten lämmöneristeiden tuotannossa. ”Bioeristeiden ekologisuutta lisää se, että lämmöneristeet toimivat myös hiilinieluina ja auttavat näin pienentämään rakennusten hiili jalanjälkeä”, sanoo Nieminen.Teknologia- ja teollisuusratkaisut