On kulunut noin vuosikymmen siitä, kun termille Industry 4.0 hurrattiin ensimmäisen kerran Hannoverin messuilla Saksassa vuonna 2011. Käsite on nyt siirtymässä kypsään vaiheeseen.

Digitaalitekniikasta on tulossa yhä yleisempää teollisuusympäristöissä, ja langaton sarjamuotoinen tiedonsiirto on sen olennainen osa. Monissa teollisuusyrityksissä älytehtaiden yleistyminen on tuonut teollisuuden verkottumismahdollisuudet uudelleen polttopisteeseen. Tämä on tuonut mukanaan paljon uusia tiedonsiirtoprotokollia ja -tekniikoita, kuten EtherNet/IP™, RFID ja Bluetooth, jotka ovat vallanneet alaa tehtaissa. Kenttätason tiedonsiirron taustalla olevat perustekijät pysyvät kuitenkin ennallaan: tuotantosovellusten laajan kaapelointitarpeen vähentäminen, huollettavuuden parantaminen sekä laitteiden valvonnan ja seurannan helpottaminen tehtaalla.

Langattomuus on korvaamaton tekijä millä tahansa teollisuudenalalla tai sovelluksessa, jossa käytetään tiedonsiirtokaapeloituja liikesovelluksia. Erityisen arvokasta tämä on osien kokoonpanossa, olipa kyse sitten autoteollisuudesta, elektroniikkateollisuudesta tai mistä tahansa teollisuudesta, jossa käytetään yleisesti kääntöpöytiä ja robottijärjestelmiä. Näissä järjestelmissä tiedonsiirtokaapelit ovat ongelmallisia liikkeen aiheuttamien kaapelivaurioiden ja irtoamisten sekä suurjännitekaapeleiden aiheuttamien tietoliikennehäiriöiden vuoksi.

Langattomat järjestelmät, kuten EX600-W, poistavat perinteiset langattomaan tiedonsiirtoon liittyvät ongelmat ja merkitsevät mullistavaa edistysaskelta verrattuna kaapeleihin, joihin teollisuus on tähän asti joutunut tyytymään.

Näillä alueilla langaton tiedonsiirto tarjoaa käyttökelpoisen ja kustannustehokkaan ratkaisun.

SMC on kehittänyt langattoman EX600-Wkenttäväyläjärjestelmän vastatakseen tehtaiden jatkuvasti kasvavaan luotettavien langattomien tiedonsiirtotekniikoiden tarpeeseen. Järjestelmän avulla teollisuusyritykset voivat toteuttaa johdonmukaisen ja häiriöttömän salatun tiedonsiirron, joka on nopea kytkeä ja muuttaa. Tämä joustavuus antaa yrityksille enemmän mahdollisuuksia ja tehtaalla on vähemmän kaapeleita, huollontarvetta, rikkoutumisia ja yhteyksien katkeamisia.Teknologia- ja teollisuusratkaisut