Teknologiayritys Wapice tarjoaa ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat tehostaa toimintaansa ja löytää jopa täysin uusia liiketoimintamalleja. Yritys uskoo, että tämän hetken potentiaali löytyy erityisesti tiedon jakamista helpottavissa ratkaisuista sekä Edge-tason laskennasta.

Wapice on jo pitkään toiminut erityisesti teollisuuden aloilla toimien yritysten teknologiakumppanina tarjoten ohjelmistokehityspalveluja ja tuotteistettuja ohjelmistoratkaisuja. Yrityksen toimitusjohtajan Pasi Tuomisen mukaan suurin tällä hetkellä tapahtuva muutos liittyy järjestelmien yhteen liittämiseen. Tämä koskee teollisuuden lisäksi myös esimerkiksi älykaupunkeja.

– Yhä isompia platformeja otetaan käyttöön, näihin yhdistetään esimerkiksi antureita, laitteita, työkoneita tai tehtaita. Kun näistä saatavaa tietoa ristiinpölytetään, mahdollistaa se uusien palveluiden tai liiketoimintamallien luomisen, hän kertoo.

Wapice tarjoaa tähän tuotteistettuja ratkaisuja, joista Microsoftin innovaatiopalkinnon saanut IoT-TICKET® on yksi. Näiden ratkaisujen kehittäminen onkin Tuomisen mukaan tärkeää nopeuden ja kustannustehokkuuden luomiseksi.

– Aika ei saa mennä kehysympäristön luomiseen ja ratkaisujen täytyy olla kustannustehokkaita ja kannattavia. Riittävän geneerisellä alustalla voidaan myös laajentaa yhä uusiin toimialoihin, hän toteaa.

Monesta lähteestä ja pitkän ketjun läpi käyvä data on tuonut yhä enemmän esille myös tietoturvaan liittyvät asiat. Tietoturvan huomioiminen jokaisen vaiheen omat vaatimukset huomioiden onkin Tuomisen mielestä tämän hetken kiinnostava haaste.

EDGE-TASON SUORITUSKYKY KASVAA

Toisena selvästi lisääntyvänä trendinä Tuominen näkee Edge-tason laskentakyvykkyyden kasvun ja uusien sovelluksien, kuten kameroiden ja kuvankäsittelyn hyödyntämisen. Samaan aikaan Edge-tason ratkaisujen hinta tippuu.

– Nyt kun mikroprosessorien suorituskyky kasvaa, myös laskentakyvykkyys itse laitteissa lisääntyy. Kun vain osa tiedosta siirretään pilveen, tiedonsiirron informaatiosisältö ja laitteen reaktionopeus kasvaa Edge-teknologian avulla, Tuominen kuvailee.

Wapicelle on tärkeää luoda mahdollisuuksia, joilla asiakkaat pääsevät kiinni näihin lisäarvoa tuoviin trendeihin. Sen takia se käyttääkin jopa viisi prosenttia liikevaihdosta tuotekehitykseen.

– Olemme yritys, joka haluaa jatkuvasti luoda uutta. Näemme, että poikkitieteellinen, avarakatseinen lähestyminen antaa parhaat mahdollisuudet tähän, Tuominen summaa.Teknologia- ja teollisuusratkaisut