Ylävatsavaivat ovat Suomessa yleisiä ja varsinkin vanhemmissa ikäluokissa niiden taustalla voi usein olla helikobakteeri. Siitä tai autoimmuunitaudista seuraava oireeton atrofinen gastriitti eli mahalaukun limakalvon surkastuma jää ylävatsavaivat ja refluksioireet primaaridiagnostiikan käypähoitosuositusta seuraten diagnosoimatta. Tästä johtuen atrofisesta gastriitista seuraava mahasyöpä diagnosoidaan useimmiten liian myöhään eli vasta silloin kun potilaalla on jo hälyttäviä oireita. Suomalaisen Biohit Oyj:n innovaatiot GastroPanel ja ColonView- FIT voivat helpottaa riittävän aikaista diagnosointia.

Ylävatsavaivoista kärsii Suomessa 20–40 prosenttia ihmisistä. Osa näistä on harmittomia toiminnallisia vaivoja, mutta varsinkin vanhemmissa ikäryhmissä esiintyy helikobakteerin aiheuttamaa atrofista gastriittia. Tämä ja mahalaukun limakalvon korkea haponeritys lisää maha- ja ruokatorvisyöpien riskiä. Näihin syöpiin vuosittain sairastuu lähes tuhat ihmistä ja menehtyy yli 700.

”Gastroskopia- ja koepalatutkimus tehdään usein vasta hälyttävien oireiden ilmaannuttua, jolloin hoitoennuste on useimmiten jo huono”, toteaa Biohit Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, professori Osmo Suovaniemi, LKT

Mahasyöpäriskin lisäksi atrofiseen gastriittiin liittyy myös muita riskejä kuten B12-vitamiinin, raudan, kalsiumin, magnesiumin ja sinkin sekä eräiden lääkeaineiden imeytymishäiriöitä. Varsinkin vanhemmilla ihmisillä atrofisesta gastriitista (hapoton maha) johtuva riski kasvaa myös maha-suolikanavan ja keuhkojen vaikeisiin infektioihin. Suovaniemen mukaan on syytä epäillä, että atrofisesta gastriitista ja sen liitännäissairauksista johtuen myös koronaviruksen aiheuttaman infektion riski ja vaikeusaste kasvaa. Siksi erityisesti ikäihmisten koronavirustestauksia olisi hyödyllistä täydentää GastroPanel testillä.

Seulonnat ja oikea-aikaiset innovatiiviset testit käyttöön

Nykyhoitosuositusten mukaiset helikobakteeritestit eivät auta tunnistamaan mahalaukun limakalvon atrofista gastriittia tai korkeaa haponeritystä. Biohitin GastroPanel-testi ja tulosten tulkitsemiseen suunnitellulla GastroSoft-ohjelmalla yhdessä potilastietojen kanssa saadaan laajempi ja luotettavampi kuva mahalaukun limakalvon rakenteesta ja toiminnasta.

”Jos tällä yhdistelmällä seulottaisiin maha- ja ruokatorvisyövän riski esimerkiksi kymmenen ikäluokkaa; 65–74-vuotiaat, noin 600 000 ihmistä, saataisiin suuri määrä tietoa ja säästettyä eliniänaikaisista terveydenhuollon kuluista noin 800 milj. euroa”, Suovaniemi kertoo.

Varsinkin ikäihmisillä ylävatsavaivojen takana voi olla suolistoperäiset ongelmat. Biohitin ColonView-FIT auttaa suolistosyövän esiasteiden varhaisessa toteamisessa. Suovaniemi toivoisikin, että myös suoliston terveys selvitettäisiin osana ylävatsavaivojen hoitoa.

”Kehitys on mennyt huomattavasti eteenpäin ja testit tulisi ehdottomasti saada ylävatsavaivojen ja refluksioireiden primaaridiagnostiikkaan sekä seulontoihin, jotta voitaisiin parantaa potilasturvallisuutta sekä välttää jopa turhia syöpäkuolemia ja kustannuksia.”

www.gastropanel.com, www.colonview.fi, www.biohit.fi/lisatietoja, www.acetium.fi
https://www.gastropanel.com/fi/ kustannushyoty/gastropanelilla-saavutettavatkustannussaastot-seulonnassa,
www.biohit.fi/lisatietoja3
http://www.biohit.fi /Uutiset / Luettavaa: GastroPanel-innovaatio

Huslab: ”Tutkimuksia käytetään mahavaivaisen potilaan oireiden selvittelyissä, helikobakteeriinfektion diagnostiikassa sekä atrofisen gastriitin varhaistoteamisessa”

Kela-korvaus lääkärin lähetteellä, www.biohit.fi/gastropanel-laheteMenestyjät Tekoja Suomesta Terve minä