Apua tarvitsevat lapset ovat olleet yhteydessä SOS-Lapsikylän alakouluikäisille tarkoitettuun Apuu-chattiin ensimmäisen toimintavuoden aikana 20 000 kertaa. Lähes kolme kertaa viikossa chat-päivystäjät ilmoittavat viranomaisille vakavasta lastensuojelutapauksesta.

Kun vuosi sitten keväällä poikkeustilanne käänsi maailman ylösalaisin, niin kävi myös lasten suojelulle Suomessa. Apua tarvitsevien lasten hätä jäi neljän seinän sisälle.

Lasten suojeleminen on perinteisesti perustunut malliin, jossa aikuinen lapsen elinpiirissä näkee lapsen hädän ja ilmoittaa lapsen tilanteesta viranomaisille. Kun keväällä 2020 elettiin kotiin vetäytymisen ja etäkoulun aikaa, apua tarvitsevien lasten hätä jäi pimentoon.

”Aikuisista riippuvaisen toimintamallin heikkoudet paljastuivat ennennäkemättömällä tavalla. Avun pyytämisen taakka oli kaatunut lapsille”, kertoo SOS-Lapsikylän Apuu-chatin projektipäällikkö Johanna Virtanen.

SOS-Lapsikylän asiantuntijat halusivat varmistaa, että alakouluikäisillä lapsilla on käytössään heidän valmiutensa ja kyvykkyytensä huomioiva, yksinkertainen hätäpalvelu. Näin syntyi 7-15-vuotiaille tarkoitettu Apuu-chat.

Lapset kärsivät ahdistuksesta, koulukiusaamisesta ja pelkotiloista

Jo ensimmäisenä päivänä Apuu-chattiin tuli lähes 200 yhteydenottoa. Lapset pyysivät chatin päivystäjiltä apua ahdistukseen, kaverisuhteisiin, koulukiusaamiseen ja pelkotiloihin.

Nyt vuotta myöhemmin chattiin on oltu yhteydessä yli 20 000 kertaa. Chatin päivystäjät auttavat lapsia, jotka tuntevat olonsa turvattomaksi tai uhatuksi. He tukevat ja kuuntelevat lasta sekä selvittävät, kuinka vakavasta tilanteesta on kyse ja mistä apua olisi saatavilla.

”Vuosi poikkeuksellista elämää on lapsen maailmassa ikuisuus, minkä seuraukset näkyvät univaikeuksina, paniikkikohtauksina ja muina ahdistuksen oireina myös niillä lapsilla, jotka kertovat, että ennen koronaa kaikki oli hyvin”, kertoo Virtanen.

Vakavien lastensuojelutapausten määrä selvässä kasvussa

Perheväkivallasta, laiminlyönnistä tai itsetuhoisuudesta kärsivät lapset tarvitsevat apua mahdollisimman nopeasti. Tällöin Apuu-chatin päivystäjät ovat yhteydessä hätäkeskukseen.

”Vuoden aikana chat-päivystäjät ovat olleet keskimäärin kolme kertaa viikossa yhteydessä viranomaisiin saadakseen yhteyttä ottaneelle lapselle apua”, kertoo Virtanen.

Koronapandemia vauhditti Apuu-chatin syntyä, mutta lasten avuntarve on osoittanut, että palvelu on tullut jäädäkseen.

Lue miten sinä voit auttaa osoitteesta: www.sos-lapsikyla.fi/auta-lapsia

Tuellasi varmistat, että hädässä oleva lapsi saa apua. TEKSTAA SOS NUMEROON 16155 (10 €)
Rahankeräyslupa
RA/2021/76 ja RA/2021/77

SOS-Lapsikylä | YhdistystoriKevät ja elämykset